Asset & Hedge

Investerarbrev 10

Till Investerare i Asset & Hedge 2018-09-11
Vi närmar oss……………
I det senaste Investerarbrevet så redovisade vi att vi skulle ta bort risken som sammanhänger med att inte ge obligationsinnehavarna sin bättre prioritet i samband med utskiftningen av bolagens tillgångar i form av aktier i Highlander. Vi räknade med att ha det klart under augusti månad för att ha årsstämmorna i september. Det har tagit lite längre tid än vi beräknade, av olika anledningar, men vi är nu ungefär halvvägs igenom och spurtar nu och vi kommer snart kunna lämna en redogörelse av utfallet och därefter kalla till årsstämmorna.

Vi hoppas att alla följer utvecklingen på Highlander genom att delta i VD Anders Bergs månatliga live hearings för att hålla Dig informerad och ges möjlighet att ställa frågor för att få en bra bild och möjlighet till att göra en egen värdering av Highlander.
……………………och är nästan i mål!

Vi har beslutat att inte fusionera Asset & Hedge som förberedelse för en ny affär. En fusion tar tid varför vi istället kommer att rikta ett erbjudande till Dig och alla andra investerare vid vår nästkommande affär. På det sättet kan vi erbjuda en möjlighet som du kan att vara med i eller stå över istället för att nödgas följa strömmen. Alla skall bestämma över sina pengar och tillgångar.

Hälsar Sund Affärsbyrå
Bosse Svensson

14 + 9 =