Asset & Hedge

Investerarbrev 9

Nytt År för Asset & Hedge !

Från ovisshet……..

Äntligen sommar och dags att avsluta verksamhetsåret 2017/2018 i Asset & Hedge. Verksamhetsåret har präglats av överraskningar, utredningar, städning och rättelser som nu tar sig uttryck i nya Årsredovisningar. Båda bolagen är nu balansgilla vilket eliminerar mycket av risken för ett haveri, vilket är bra. Återstår att se hur bra eftersom det beror på Highlanders leverans av resultat och tillväxt.
Fusionen av Highlanderbolagen väntas vara slutförd under juli och då levereras de nya aktierna.

Eftersom vi under resan i Times drivits av att rätta till och göra rätt har vi beslutat att hörsamma, de få, men ändock kritiska rösterna som inte tycker vår idé om en demokratisk = lika rätt vid utskiftning av Highlander aktier skall ske. Vår uppfattning är och har varit; att oavsett om man satsat pengar i Asset & Hedge i form av obligationslån eller aktier så skall det värderas lika. Solidariskt överlägset men juridiskt underlägset om något skulle hända. Därför kommer vi att rivstarta i augusti med att kontakta alla Obligationsinnehavarna, i akt och mening att ta bort den lilla men latenta risk som föreligger.

………………..till visshet !

 Nytt ledord för det kommande verksamhetsåret är Framåt & Uppåt, eftersom allt är klart bakåt och fokus skall nu vara på värdestegring. Vi vet att det går att göra bättre framåt nu när grunden är lagd i både Asset & Hedge.

Vi utvärderar löpande i vår verksamhet som omfattar ca 800 klienter ett flöde av affärsmöjligheter och har identifierat två som vi tycker skulle kunna passa i Asset & Hedge med bra avkastning och/eller värdetillväxt. Till bolagsstämmorna i mitten september räknar vi med att kunna besluta om en framtid för Asset & Hedge som skall få riktningen Framåt & Uppåt.

Sund Affärsbyrå

Bo Svensson

 

9 + 5 =