Investment Asset & Hedge

Bäste konvertibelinnehavare,

Utvecklingen på Grow In Chamber AB, har sedan du tecknade ditt konvertibla skuldebrev i bolaget, varit hektisk;

 • Vi har installerat vår provkammare 2.0 på Vreta Klosters Lantbruksskola och där genomfört många demonstrationer.
 • Vi har deltagit i två jordbruksmässor.

Summa summarum så har vi stort intresse och stark efterfrågan och allt fokus ligger nu på att få flödet;
förenkling – förbättring – ekonomi/lönsamhet på plats. Hela kedjan bygger på samverkan med konstruktörer,
underleverantörer och brukare. Vi är beroende av andra och kan konstatera att TIDPLANEN måste justeras
varför MÅLET att hyra ut 350 Växtkammare till jordbruk under 2019 inte kommer att infrias.

Beslutade åtgärder

 • 3.1 blir den första optimerade produktionskammaren som skall vara klar den 1 maj
 • 3.1 skall användas i ett försök på en gård där ett bestånd mjölkkor skall enbart få färskfoder
 • Mjölkkvantiteten och kvaliteten skall sedan jämföras med ett kobestånd som fordras med kraftfoder
 • Högvärdiga grödor skall identifieras för ett bättre förädlingsvärde för växtkammaren
 • Skall vara klart den 1 juli
 • Bildandet av Lokalodlat AB som syftar till att stödja Livsmedelsmålet (60% nationell självförsörjningsgrad)
 • Upphandlingskravet (50% närproducerat) och Integrationsmålet
 • Lokalodlat skall bli en franchisekedja som skall sjösättas under Q2.

 

Prognos

 • Vi räknar med att en prognos, inte en målsättning, kommer presenteras den 1 juli.

 

5 + 5 =