Nyhetsbrev

3F står för förenkla, förbättra och förbilliga

Pandemin har orsakat att ett antal företag inte klarat sig på grund av penningbrist. Vi som är kvar märker av den minskade aktiviteten i näringslivet vilket synliggör brister…

Läs mer…»

Krispaket

Vi hjälper småföretagare att ta del av nytt krispaket.

Läs mer…»

Efterlevnadsskydd och direktpension

Vi bistår dig med information om efterlevandeskydd.
Direktpension i eget företag.

Läs mer…»

Den digitala affärsbyrån som tryggar din affärsutveckling

Kommer intelligenta, självlärande datorer och robotar att göra dig arbetslös? 

Läs mer…»

Säkerhet och DGPR

GDPR handlar om hur personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt.

Läs mer…»

K10 och löneerbjudande

Dags att fastställa löneunderlaget för K10:an.

Läs mer…»

Framtidsfullmakt och testamente

Vi kan hjälpa dig med Framtidsfullmakten som beskriver vem som ska sköta dina angelägenheter när du själv inte kan.

Läs mer…»