Auktoriserade av och         Inloggning
  Inloggning…»
Auktoriserade av:

Fredagen den 15 oktober håller vi stängt då hela företaget är på konferens. Vi är åter på plats måndagen den 18 oktober.

Affärsutveckling för tryggare ekonomi

Om ossNyheter

Sund Affärsbyrå

– Den trygga affärsbyrån i en digital värld

Pålitlig affärspartner och rådgivare med lång erfarenhet av lösningar som skapar tillväxt och lönsamhet inom ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling.

  • Vi är en pålitlig affärspartner som ser dina möjligheter

  • Kundernas långsiktiga affärsutveckling är vårt fokus

  • Vi är med dig i resan framåt med kompetent och anpassad rådgivning

  • Dessutom sköter vi dina dagliga behov inom ekonomi och affärsjuridik

  • Vi skapar trygghet i våra uppdragsgivares affärsutveckling

Kontakta oss för konsultation.

8 + 12 =

Branschnyheter

2021-10-05

Budgeten för 2022: Inga stora överraskningar

Sänkt inkomstskatt, förbättrade regler för personaloptioner och slopad reklamskatt är några av förslagen i regeringens budget för 2022. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar.

Läs mer…»

Hållbarhet som gynnar ekonomin och arbetsmiljön

Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med mänskliga och materiella resurser. För oss själva och våra kunder anstränger vi oss dagligen för att vårda och använda resurser så att långsiktiga värden skapas.

Bo Svensson, VD på Sund Affärsbyrå intervjuas om behovet av vaksamhet när det gäller avgifterna i kapitalförsäkringarna

Läs merKontakta Sund Affärsbyrå

Ekonomitjänster

Våra ekonomitjänster underlättar för dig i den dagliga hanteringen av olika ekonomiska behov.

Affärsjuridik

Vi är en trygg affärspartner som hjälper dig och ditt företag att växa och utvecklas.

Affärsutveckling

Varje företag är unikt och våra affärslösningar utgår från dessa specifika förutsättningar.

Kampanj

DI/Affärsjuridik
Läs mer

Auktoriserad Skattekonsult

Peter Rangemo har auktorisation som skattekonsult via FAR. Det innebär att han som rådgivare erbjuder företagare stöd och hjälp inom områdena allmän skatterådgivning och företagsbeskattning.

3 saker du bör veta om din redovisningskonsult

  1. Tystnadsplikt
  2. Uppdragsavtal
  3. Vad är Rex?

Vi har flera decenniers erfarenhet av att trygga företagens utveckling.

Vi är en trygg samarbetspartner och rådgivare som erbjuder våra kunder anpassade och hållbara lösningar i deras affärsutveckling.

Sund Affärsbyrå bidrar till tryggare ekonomi för företag. Byrån startade 1980. Vi är en pålitlig affärspartner med säte och kundbas i Stockholm. Förmågan att se just dina möjligheter till affärsutveckling och erbjuda dig en helhetslösning är vår främsta styrka.

Vi erbjuder tjänster som hjälper företag att få tryggare ekonomi och effektivare affärsutveckling som leder till de får ökad tillväxt och lönsamhet. Enligt vår senaste kundanalys får vi omdömen som; de är en pålitlig affärspartner för företag. Bemötande och kompetens avgör till deras fördel. Vi litar på deras insats eftersom tryggheten är viktig.

De auktoriserade konsulterna på byrån verkar inom kompetensområdena ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling.
Säkerhetsmässigt arbetar vi enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag och följer GDPR:s anvisningar.
I dagsläget är vi deklarationsombud för drygt sexhundra fysiska och juridiska personer som ser oss som sin respekterade samarbetspartner och rådgivare.

All vår kommunikation sker digitalt vilket skapar ett mer bekymmersfritt kundsamarbete.

Söker ni en Skattekonsult?

Kontakta Peter Rangemo
Tele 08 5600 5605

Kontakta oss

12 + 6 =

Trygghet

Vi ser seriöst på säkerheten och arbetar enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Vi är en Srf Auktoriserad byrå och våra konsulter uppfyller alla de krav som Rex ställer. Vi är deklarationsombud för drygt sexhundra fysiska och juridiska personer. All vår kommunikation sker digitalt vilket ger ett mer bekymmersfritt samarbete för våra kunder. Vi sköter allt åt dem enligt de överenskommelser som fastslagits. Bland annat så hanterar vi all deras kontakt med Skatteverket.