Aktuellt

Nya lagar och regler 1 juli 2023

Vid halvårsskiftet 2023 träder ett antal ändringar i lagar och regler i kraft. Här är en förteckning över några som kan påverka dig och företaget.

Höjt tak vid forskning och utveckling

Arbetsgivaravgifterna får sättas ned med 10% av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Det sammanlagda avdraget för arbetsgivaravgifterna har höjts i flera omgångar och enligt dagens regler får avdraget vara högst 600 000 kr per koncern och månad. Avgiftsunderlaget för FoU ska nu höjas från 600 000 kr till 1,5 miljoner kr per månad.

Skattefri laddning av elbil hos arbetsgivaren

För en person som kör elbil, laddhybrid, elmoped eller något annat eldrivet fordon till och från arbetet är laddning vid arbetsplatsen ibland nödvändig. Om den anställde inte betalar marknadsmässig ersättning till sin arbetsgivare när fordonet laddas så är elektriciteten enligt nuvarande regler en skattepliktig förmån. Riksdagen har nu beslutat att arbetsgivaren kan erbjuda anställda att ladda sina elbilar gratis på arbetsplatsen utan skattekonsekvens under perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2026.

Ny momslag

En ny momslag träder i kraft 1 juli 2023. Syftet är att göra den mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya momslagen får en ny struktur och ett modernare språk och är anpassad till momsdirektivets begrepp, struktur och systematik. Dessutom kommer alla paragrafer att få nya nummer.

Datorhallar – nedsättning av energiskatt slopas

Företag som förbrukar el i stora datorhallar har sedan 2017 haft nedsättning av energiskatten. Riksdagen har nu beslutat att nedsättningen ska slopas från 1 juli 2023.

Redaktion: Björn Lundén AB