SRF & FAR auktoriserade konsulter

Att våra konsulter är SRF och FAR auktoriserade är en kvalitetsstämpel som innebär trygghet för dig som är kund hos oss.

Vi har mångårig yrkeserfarenhet och är uppdaterade på gällande lagar och regelverk som berör redovisning, lön och skatt. Auktorisationen ställer krav på oss att följa fastställda rutiner och särskilda kontrollistor som säkrar att alla uppgifter är inkluderade och korrekta.

Kontroller av vår verksamhet görs återkommande av SRF och FAR. De ska säkerställa att vi motsvarar kraven som ställs på oss för att få behålla vår auktorisation. Genom vår auktorisation har vi ofta rollen som den naturliga kundrådgivaren i frågor som rör ekonomi, administration och företagande. Den är även en garant för att vi alltid lever upp till vårt kundlöfte som säger att vi är en trygg och pålitlig affärspartner.

Allmänna villkor som vi arbetar efter.

SRF
Ladda ner Allmänna villkor som PDF…» Allmänna villkor SRF

FAR
Ladda ner Allmänna villkor som PDF…» Allmänna villkor FAR