Våra medarbetare

Michael Gorosch

Michael Gorosch

Kundansvarig
Tele: 08 5600 5619
michael.gorosch@sundaffarsbyra.se

Bo Svensson

Skattekonsult och Affärsjurist
Tele: 08 5600 5681
bo.svensson@sundaffarsbyra.se

Peter Rangemo

Auktoriserad Skattekonsult och Likvidator
Tele: 08 5600 5605
peter.rangemo@sundaffarsbyra.se

Bassam Shab Redovisningskonsult

Bassam Shaba

Redovisningskonsult
Tele: 08 5600 5606
bassam.shaba@sundaffarsbyra.se

Tomas Öberg

Redovisningskonsult
Tele: 08 5600 5609
tomas.oberg@sundaffarsbyra.se

Helena Malmström

Auktoriserad Redovisningskonsult och Löneadministratör
Tele:  08 5600 5608
helena.malmstrom@sundaffarsbyra.se

Rami Sarhan

Rami Sarhan

Redovisningskonsult
Tele: 08 5600 5616
rami.sarhan@sundaffarsbyra.se

Charlotte Vesterberg

Charlotte Vesterberg

Redovisningsekonom
Tele: 08 5600 5618
charlotte.vesterberg@sundaffarsbyra.se

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson

Redovisningsassistent
Tele: 08 5600 5617
maria.gustafsson@sundaffarsbyra.se

Caroline Thermaenius

Auktoriserad Lönekonsult
Tele: 08 5600 5610
caroline.thermaenius@sundaffarsbyra.se

Marie Levin

Office Manager
Tele: 08 5600 5600
marie.levin@sundaffarsbyra.se

Sussie Atchley Sund Affärsbyrå

Sussie Atchley

Koordinator
Tele: 08 5600 5608
sussie.atchley@sundaffarbyra.se

Simon Petrini

Simon Petrini

Koordinator
Tele: 08 5600 5601
simon.petrini@sundaffarsbyra.se

Magnus Ingevall

Magnus Ingevall

VD
Tele: 08 5600 5670
magnus.ingevall@sundaffarsbyra.se