Våra medarbetare

Bo Svensson

VD, skattekonsult och affärsjurist
Tele: 08 5600 5681
bo.svensson@sundaffarsbyra.se

Peter Rangemo

Skattekonsult
Tele: 08 5600 5605
peter.rangemo@sundaffarsbyra.se

Tomas Öberg

Redovisningskonsult
Tele: 08 5600 5609
tomas.oberg@sundaffarsbyra.se

Helena Malmström

Auktoriserad redovisningskonsult och löneadministratör
Tele:  08 5600 5608
helena.malmstrom@sundaffarsbyra.se

Mats Nygell

Auktoriserad redovisningskonsult
Tele: 08 5600 5615
mats.nygell@sundaffarsbyra.se

Caroline Thermaenius

Löneadministratör
Tele: 08 5600 5610
caroline.thermaenius@sundaffarsbyra.se

Pye Rydahl-Beer

Redovisningskonsult
Tele: 08 5600 5612
konsult@sundaffarsbyra.se

Veronica Zabarovskaja

Redovisningsekonom, talar även ryska
Tele: 08 5600 5604
veronika.zabarovskaja@sundaffarsbyra.se

Tanja Borisdotter

Redovisningsekonom, talar även ryska
Tele: 08 5600 5613
tanja.borisdotter@sundaffarsbyra.se

Maria Horvath

Redovisningskonsult, talar även ungerska
Tele:  08 5600 5611
maria.horvath@sundaffarsbyra.se

Marie Levin

Office manager
Tele: 08 5600 5600
marie.levin@sundaffarsbyra.se