Hållbarhet

Hållbarhet som gynnar ekonomin och arbetsmiljön

Hållbarhet som gynnar ekonomin och arbetsmiljön

Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med mänskliga och materiella resurser. För oss själva och våra kunder anstränger vi oss dagligen för att vårda och använda resurser så att långsiktiga värden skapas.

Vi strävar efter bättre utnyttjande, återanvändning, återvinning och satsar på hållbart företagande som inkluderar lönsamhet, miljöhänsyn och samhälls-engagemang.

Vi ger ekonomisk affärsrådgivning, vårdar vår arbetsmiljö som präglas av ansvar och medvetenhet inför framtiden samt digitaliserar vårt arbete fullt ut, berättar Bo Svensson, VD på Sund Affärsbyrå.

3F Security har fått EU-godkännande på sitt patent eM-Bus som markant kan öka lönsamheten i vM-Bus installationer

3F Security som sedan 2006 är verksamma inom elektronik, mätteknik, övervakning och handel med radiokommunikation har nu fått sitt EU-patent, eM-Bus, godkänt utan att det ändrar den befintliga branschstandarden wM-Bus. Patentet svarar upp mot flera efterfrågade servicefunktioner som bland annat att det mäter flera funktioner från indikatorer på samma gång.

Sund Affärsbyrå, specialister på ekonomi och affärsjuridik, har agerat finansiär och även varit projektledare i processen. Innovationen är en utveckling och effektivisering av branschstandarden som gynnar både fastighetsägare och hyresgäster.

Systemet bygger på att sensorer larmar till de fastighetsägare som anslutit sig till eM-Bus när något behöver åtgärdas i fastigheten, som exempelvis att någon glömt en platta på eller att vattenläckage uppstått. De hyresgäster som via fastighetsägaren har anslutit sig till de nya tjänsterna får då snabb information som signalerar att åtgärder krävs.

Datakommunikationen med eM-Bus blir sekundsnabb och nära hundra procent säker genom redundans. Effekten av detta är en självklar och markant utökad inkomstkälla för fastighetsägare och systemoperatörer. Det innebär också en tryggare vardag för de boende när allt fler smarta tjänster är tillgängliga för dem.

För fastighetsägaren innebär det en mindre kostnad att uppgradera sig till eM-Bus genom att patentet leder till ökad lönsamhet och bättre kontroll över kostnaderna. Projektet är en del i den gröna omställningen.

Man räknar med att eM-Bus blir lagkrav och uppskattar behovet av installationer i Europa till 40 miljoner euro. Det innebär minskad energiåtgång på grund av minskat slöseri när det felsökande systemet omedelbart varnar för att en kritisk situation håller på att uppstå i fastigheten.

Tidigare kunde det ta en dag eller mer innan larmet fått avsedd effekt. Vanliga åtgärder som systemet varnar för är glömda öppna fönster, spisplattor eller kaffebryggare som är på, öppen dörr, rinnande kranar med mera. Varningssignalerna kan även gälla exempelvis överanvändning av varmvatten utan att betala för det och liknande överträdelser. Fastighetsägaren kan utöka sina hyresintäkter genom att erbjuda de boende dessa effektiva tjänster.

Att installera eM-Bus påvisar också fastighetsägarens goda vilja att erbjuda god och viktig service till sina hyresgäster. Hyresgästerna erbjuds av fastighetsägaren att köpa till nya kostnadseffektiva extratjänster som direkt larmar för att undvika oönskade incidenter i hemmet och för ökad trygghet.

Lösningen innebär att en sändare installeras med en webkamera som filmar allt så att risken för olyckor som hotar både människor och inventarier, såsom brand och vattenskador, upptäcks omgående. eM-Bus kan enkelt byggas ut med indikatorer för överfall, fall, spisvakt, risk för läckage och inbrott. www.3f-security.com

 

Kommunens undermåliga hållbarhetsarbete fick ombyggnadsprojektet att spricka

En pågående ombyggnation av ett befintligt husobjekt i en kommun i Östergötland kom att avbrytas av investerarna på grund av ej tillräckligt och anpassat hållbarhetsarbete.

Projektet innebar ett omfattande upprustningsarbete och en modernisering av objektet. Under arbetets gång upptäcktes det att strax under markytan vid huset låg en oljetanker som visade sig ha läckt ut olja som hade förorenat grundvattnet under minst 20 års tid.

Detta problem skulle kommunen ha bemödat sig med att ha undersökt och åtgärdat i god tid innan restaureringsarbetet igångsattes. Det mycket förorenade vattnet i husgrunden skvallrade tydligt om att tankern varit ett stort miljöproblem i årtionden.

Dessa föroreningar föranledde investerarna att avsluta sin insats i projektet. En av dessa är Sund Affärsbyrå som påpekar att det undermåliga hållbarhetsarbetet ligger till grund för deras agerande. Vilket visar att de inte deltar i projekt där hållbarhet inte respekteras och efterlevs fullt ut.

Detta exempel klargör nödvändigheten av att proaktiv rekognosering och en tydlig hållbarhetspolicy är ett måste i varje projekt.

Sund Affärsbyrå är en pålitlig affärspartner och rådgivare med lång erfarenhet av lösningar som skapar tillväxt och lönsamhet inom ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling.