Hållbart företagande

Ett sunt företag lyckas bättre.

Sund hållbarhet

För oss är hållbarhet essensen av vad en Affärsbyrå ska bidra med till sina kunder. Det handlar enkelt uttryckt om att på sunda sätt balansera tre dimensioner: ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet.

Genom att förstå våra kunders verksamheter och ha bred och djup kunskap inom olika områden kan vi hjälpa dig att identifiera dina främsta förbättringsmöjligheter och att balansera insatserna för bästa resultat.

För vår egen del strävar vi efter bättre utnyttjande, återanvändning, återvinning och satsar på hållbart företagande som inkluderar lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang.
Vi ger ekonomisk affärsrådgivning, vårdar vår arbetsmiljö som präglas av ansvar och medvetenhet inför framtiden samt digitaliserar vårt arbete.

 

De tre dimensionerna

  1. Miljömässig hållbarhet ”Environment” innebär att verksamheten har en hållbar användning av naturresurser och minskar sin påverkan på miljön, inklusive frågor som klimatförändringar, energianvändning och avfallshantering.
  2. Social hållbarhet ”Social” handlar om att ta hänsyn till och stärka de samhälleliga och mänskliga aspekterna av verksamheten, inklusive frågor som rör arbetsförhållanden, samhällsansvar och mänskliga rättigheter.
  3. Ekonomisk hållbarhet ”Governance” innebär att verksamheten är lönsam och har en hållbar ekonomi, vilket innebär att den har en långsiktig förmåga att generera värde och inkomster.

Balanseringen av dessa tre dimensioner är viktig för att skapa en hållbar affärsverksamhet som gynnar både samhället och planeten.

Saknar du det stöd och bollplank du behöver? Sundfamiljen finns här för dig!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.