Hållbarhet

Hållbarhet som gynnar ekonomin och arbetsmiljön

Hållbarhet som gynnar ekonomin och arbetsmiljön

Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med mänskliga och materiella resurser. För oss själva och våra kunder anstränger vi oss dagligen för att vårda och använda resurser så att långsiktiga värden skapas.

Vi strävar efter bättre utnyttjande, återanvändning, återvinning och satsar på hållbart företagande som inkluderar lönsamhet, miljöhänsyn och samhälls-engagemang.

Vi ger ekonomisk affärsrådgivning, vårdar vår arbetsmiljö som präglas av ansvar och medvetenhet inför framtiden samt digitaliserar vårt arbete fullt ut, berättar Bo Svensson, VD på Sund Affärsbyrå.

Kommunens undermåliga hållbarhetsarbete fick ombyggnadsprojektet att spricka

En pågående ombyggnation av ett befintligt husobjekt i en kommun i Östergötland kom att avbrytas av investerarna på grund av ej tillräckligt och anpassat hållbarhetsarbete.

Projektet innebar ett omfattande upprustningsarbete och en modernisering av objektet. Under arbetets gång upptäcktes det att strax under markytan vid huset låg en oljetanker som visade sig ha läckt ut olja som hade förorenat grundvattnet under minst 20 års tid.

Detta problem skulle kommunen ha bemödat sig med att ha undersökt och åtgärdat i god tid innan restaureringsarbetet igångsattes. Det mycket förorenade vattnet i husgrunden skvallrade tydligt om att tankern varit ett stort miljöproblem i årtionden.

Dessa föroreningar föranledde investerarna att avsluta sin insats i projektet. En av dessa är Sund Affärsbyrå som påpekar att det undermåliga hållbarhetsarbetet ligger till grund för deras agerande. Vilket visar att de inte deltar i projekt där hållbarhet inte respekteras och efterlevs fullt ut.

Detta exempel klargör nödvändigheten av att proaktiv rekognosering och en tydlig hållbarhetspolicy är ett måste i varje projekt.

Sund Affärsbyrå är en pålitlig affärspartner och rådgivare med lång erfarenhet av lösningar som skapar tillväxt och lönsamhet inom ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling.