Branschnyheter

Ännu lägre arbetsgivaravgift för ungdomar föreslås

Ungdomar mellan 18 och 23 kan komma att få lägre arbetsgivaravgift under sommaren. Snart väntas riksdagen ta ställning till ett förslag från regeringen.

I början av året sänktes arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna gäller till och med mars 2023.

Nu har ytterligare en sänkning föreslagits. Regeringen har i den sjunde extra ändringsbudgeten lämnat ett förslag till riksdagen som innebär en tillfällig sänkning under juni, juli och augusti.

Enligt förslaget är den nya nivån 10,21 procent. Reglerna föreslås träda i kraft 19 juni.

Charlotta Marténg

Läs mer på regeringens webb: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/05/prop.-202021202/