Branschnyheter

Är ditt företag redo för brexit?

Moms och tull. Det är två områden som kommer att beröras kraftigt när Storbritannien slutligen lämnar EU 31 december i år.

För ett år sedan dominerade brexit i nyhetsbevakningen. Sedan kom coronapandemin och tog över. Men frågan återstår: Kommer det att finnas ett frihandelsavtal på plats 1 januari 2021? Oavsett finns en hel del för företag att göra för att vara redo för brexit som hastigt kommer närmare.

På verksamt.se finns samlad information kring brexit och dess konsekvenser för företagen. Viktigt är att se över företagets situation. Säjer ni varor till eller från Storbritannien? Kartlägg leveranskedjorna och se över att företaget har alla tillstånd som krävs och identifiera vilka risker som finns. Om inte ett frihandelsavtal finns på plats kommer Storbritannien att ses som tredje land vilket betyder att tullhanteringen påverkas. Om en tullrevision görs och företaget inte har gjort rätt finns risk för straffavgifter och tulltillägg.

Företag som handlar med länder utanför EU behöver även se till att ha ett EORI-nummer, och ansökan om att få ett sådant görs hos Tullverket. Varor som importeras/exporteras ska också klassificeras rätt och varans ursprung måste ses över.

När det kommer till momsen har Skatteverket samlat information på sin webb. Myndigheten skriver att efter övergångsperiodens slut kommer samma regler avseende moms att gälla för Storbritannien som för andra länder utanför EU. Men det finns vissa undantag exempelvis gällande varor som skickas från Storbritannien före övergångsperioden slut men som kommer fram till Sverige efter övergångsperiodens slut. För att varan inte ska dubbelbeskattas kommer Storbritannien i ett sådant fall att behandlas som ett EU-land.

I övrigt räknas Storbritannien som ett så kallat tredje land efter övergångsperiodens slut. Att sälja en vara dit räknas som export och att köpa en vara därifrån är import. Detta får konsekvenser då de ska redovisas som sådana transaktioner i momsdeklarationen.

Även när det kommer till försäljning och köp av tjänster ses Storbritannien som ett land utanför EU, vilket bland annat betyder att redovisning av försäljning av tjänster till företag i Storbritannien inte längre ska ske i en periodisk sammanställning.

Charlotta Marténg

RÖR DET HÄR DIG OCH DITT FÖRETAG? DISKUTERA FRÅGAN MED DIN REVISOR/RÅDGIVARE

Läs mer: Verksamt.se

Läs mer: Skatteverket