Branschnyheter

Bättre villkor för solceller på jordbruksfastighet

En glad nyhet för många jordbrukare: Nu kan man få skattereduktion när man installerar solceller på en privatbostad som ligger på en jordbruksfastighet. Det meddelar Skatteverket.

En kort bakgrund: 1 januari 2021 infördes en skattereduktion för arbets- och materialkostnader för den som installerar grön teknik, till exempel solceller. Den nya skattereduktionen ersätter det tidigare statliga stödet till privatpersoner för installation av solceller. Där infördes ett ansökningsstopp 7 juli 2020.

I sin vårändringsbudget 14 april föreslog regeringen också ytterligare 250 miljoner kronor i solcellsstöd. Exakt hur det förnyade stödet ska utformas har regeringen inte beslutat ännu.

Tidigare gällde att skattereduktion för solceller kunde medges om själva solcellsanläggningen fysiskt var placerad på taket till en ekonomibyggnad, ett komplementhus eller på tomtmark i anslutning till småhuset.

Det nya är att Skatteverket i början av april meddelade att skattereduktionen också kan medges för installation av solceller på en privatbostad som ligger på en jordbruksfastighet.

Ett villor för att man ska kunna få den skattereduktionen är att installationen är placerad på en byggnad eller på mark som man själv äger. Den el som produceras ska i princip bara användas i det aktuella småhuset. Högst fem procent av den egenproducerade elen får användas i näringsdelen, till exempel för belysning i ekonomibyggnader.

Björn Dickson