Branschnyheter

Det nya reseavdraget stoppas?

Så sent som i juni beslutade riksdagen om att införa en ny modell för reseavdrag. En avståndsbaserad skattereduktion – där man tittar mer på avstånd än färdsätt – skulle bli den nya modellen från 2023. Nu verkar den nya modellen gå i graven oprövad, då regeringen via en promemoria från finansen föreslår att vårt nuvarande system ska bestå, men med höjda avdragsnivåer.

Skattereduktion istället för avdrag beslutades i juni

Skattelättnad för arbetsresor skulle inte längre ges i form av ett avdrag utan som en skattereduktion. Skattelättnaden skulle bli mer rättvis och oberoende av inkomst och marginalskatt, eftersom en skattereduktion dras av från den framräknade skatten och inte från inkomsten före skatt. Det var innebörden i det beslut som riksdagen fattade tidigare i år.

Utgångspunkten var att det nya systemet skulle vara avståndsbaserat och färdmedelsneutralt. Val av färdmedel eller kostnaden för dessa, skulle inte ha någon betydelse. Däremot fanns en regional differentiering som innebar ett särskilt krav för personer bosatta (och med arbetsplats) i vissa storstadsområden. För dessa skulle längre avstånd mellan bostad och arbetsplats krävas för att kunna få skattereduktion.

Nu verkar det som att detta nya system stoppas innan det träder i kraft, då vår nya regering föreslår att vårt nuvarande system behålls, dock med höjda avdragsnivåer.

Nuvarande regler behålls med höjda belopp

Regeringen föreslår via en promemoria från Finansdepartementet att nuvarande reseavdragsmodell behålls, samtidigt som det befintliga avdraget ska stärkas genom höjda schablonbelopp:

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kr/mil.
  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr/ mil.

Avdraget för förmånsbilar som är rena elbilar höjs inte enligt förslaget, utan ligger kvar på 9,50 kr/mil.

Bensin och dieselbilar hamnar alltså på samma schablonbelopp, enligt förslaget, vilket är en nyhet då beloppet för dieselbilar har varit betydlig lägre än för bensinbilar.

För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på ca 4 700 kr mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.

Enligt regeringen innebär förslaget att skatteintäkterna minskar med 1,6 miljarder kr 2023.

Ikraftträdande

Regeringen vill att ändringarna ska träda i kraft 1 januari 2023.

Redaktion: Björn Lundén AB