Branschnyheter

Experterna svarar: Får vi göra bakgrundskontroll?

Vi vill veta om våra anställda är dömda för brott. Vad gäller för bakgrundskontroll? Så här svarar Resultats experter.

Vi fick nyligen reda på att en av våra anställda varit dömd för rattfylleri. Vi skulle gärna vilja få reda på om det finns andra anställda med domar. Har vi rätt att göra bakgrundskontroller på befintlig personal?

Bakgrundskontroller görs vanligtvis vid anställ­ningens ingående. När det gäller befintlig perso­nal måste det finnas en tydlighet över syftet med bakgrundskontrollen och transparens gentemot den anställde att man som arbetsgivare kommer att göra en bakgrundkontroll.

Att ha ett tydligt syfte med varför man som ar­betsgivare väljer att genomföra bakgrundskontrol­ler på befintligt anställda är grundläggande. Är det ett regelkrav? Det vill säga en förutsättning för att till exempel erhålla ett visst tillstånd, ett complian­ce-krav, en förutsättning för att få fortsätta bedriva den aktuella verksamheten, ställs kravet inom ramen för en offentlig upphandling, är kunden säkerhetsklassad och av denna anledning kräver att dess leverantörer är bakgrundskontrollerade?

Så länge det finns ett tydligt syfte och en anledning till bakgrundskontrollen, och att dessa två kriterier är kommunicerade på förväg med den anställde kan det finnas ett berättigat intresse för arbetsgivaren att göra en bakgrundskontroll på befintlig personal.

Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert