Branschnyheter

Experterna svarar: Får vi kräva ansiktsmask?

Företaget har flera anställda så kallade riskpersoner. Får arbetsgivaren införa krav på ansiktsmask för att skydda riskpersonerna från smitta? Så här svarar Resultats experter.

Vi är ett företag som har ett flertal anställda med olika hälsorelaterade problem som gör att de kvalificerar sig som ”riskpersoner” när man talar i termer av pandemin. Vi funderar på att införa ett krav på att alla anställda måste bära ansiktsmask när de är på kontoret för att skydda dessa riskpersoner från att smittas. Får vi som arbetsgivare införa ett sådant generellt krav för alla våra anställda?

Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetstagare inte utsätts för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Detta följer av arbetsmiljölagen. Att införa krav på att samtliga arbetstagare bär ansiktsmask när de vistas i arbetsgivarens lokaler, till undvikande av att arbetstagare utsätts för till exempel covid-19 på arbetsplatsen, bör vara godtagbart om syftet är att undvika smitta.

Ansiktsmask skulle, givet omständigheterna, kunna falla under begreppet skyddsutrustning. Vad som är viktigt är dock att åtgärden – krav på att bära ansiktsmask – inte får vara diskriminerande. Om en arbetstagare av hälsoskäl eller andra skäl inte kan bära ansiktsmask måste arbetsgivaren ha alternativa åtgärdsförslag för att kravet inte ska kunna anses vara diskriminerande. Vidare måste kravet gälla samtliga arbetstagare på arbetsplatsen eller en grupp av arbetstagare som arbetsgivaren kan motivera varför just dessa ska bära ansiktsmask.

Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert