Branschnyheter

Fler företag vill se grön skatteväxling

Företagen tyngs av skattekrångel. Men allt fler företag vill se en grön skatteväxling och regionala skatter. Det visar den senaste Skattebarometern från PwC.

I PwC:s enkät är det 32 procent av företagen som svarar att de lägger mer tid på skatteadministration nu än för fem år sedan. Samtidigt är det bara 8 procent som säger att de lägger mindre tid på skattehantering nu än för fem år sedan.

Så många som 77 procent av företagen i undersökningen vill se en grön skatteväxling. Det skulle innebära att skatten höjs på miljöskadliga varor och tjänster samtidigt som skatten på arbete sänks.

Bara drygt vart femte företag tycker att en grön skatteväxling vore fel. Förra året var det betydligt färre, 68 procent, som förespråkade en grön skatteväxling.

Nästan vartannat företag förespråkar olika företagsbeskattning i olika delar av landet. Men skillnaden är stor mellan de stora bolagen och övriga bolag i undersökningen.

Bara 28 procent av de stora bolagen vill se regionala skatter. Samtidigt vill 53 procent av de mindre och medelstora företagen se olika beskattning av företagande i olika delar av landet.

Med anledning av Skattebarometern ställde vi några frågor till Ulrika Lundh Eriksson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på PwC Sverige där hon är ansvarig för små och medelstora företag.

Vad är det allra mest uppseendeväckande i den senaste Skattebarometern?

– Jag skulle säga att det är de tydliga signaler som ges om förenklingsbehov när det gäller skattehantering. Januariavtalets skattereform uteblev som bekant, men det är tydligt att dagens system måste utvecklas med ett strukturerat helhetsgrepp på svenska företags skattesituation. 

 

Vilken enskild reform på skatteområdet skulle välkomnas mest av de små och medelstora företagen?

– Precis som förra året så är det sänkta arbetsgivaravgifter som företagen ser som den viktigaste enskilda åtgärden inom skatteområdet. Samtidigt klättrar inkomstskatter på listan över skatter som bör prioriteras att sänka.

 

Något som du tycker bör tilläggas?

– Många av de mindre och medelstora bolagen vill se förändringar av 3:12-regelverket i en riktning som är mer gynnsam ur ett företagarperspektiv.

– Det är även intressant att pension alltmer ses som ett lockbete för att dra till sig kompetens. Av de mindre eller medelstora bolagen är det 13 procent som planerar för till exempel höjd tjänstepension redan under de närmaste tre åren.

 

Björn Dickson

 

Fakta om PwC:s undersökning

Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 325 bolag har medverkat, fördelat på 100 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst 1 miljard kronor, samt 225 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50–500 miljoner kronor. Intervjuerna gjordes via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under våren 2021. Källa: PwC