Branschnyheter

Företagsakuten förlängs

Programmet som ska underlätta utlåning till små- och medelstora företag som drabbats hårt i coronakrisen förlängs. Det meddelar regeringen.

I våras inrättades en statlig företagsakut för att 500 miljarder som Riksbanken aviserat i stödåtgärder inte skulle fastna i systemet utan i stället skapa trygghet hos företagarna. Modellen för företagsakuten bygger på den som fanns på 1990-talet men har anpassats till 2020 och riskdelningen är 70/30. Staten står för 70 procent av risken för lånet hos banken.

Regeringen har nu meddelat att företagsakuten förlängs, vilket gör att även utlåning efter årsskiftet kan omfattas. Statliga kreditgarantier kan ställas ut till och med 30 juni 2021.

”Även om konjunkturutsikterna har förbättrats råder fortsatt osäkerhet gällande den ekonomiska utvecklingen, inte minst för ett antal utsatta branscher inom exempelvis besöksnäringen och transportsektorn.” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Till och med 27 november i år hade 2,4 miljarder kronor, fördelat på 684 lån, lånats ut med statlig kreditgarantin. Merparten av lånen togs under våren 2020.

Förslaget som regeringen lagt, och som stöds av Centerpartiet och Liberalerna, innebär att garantiramen att halveras från 100 till 50 miljarder kronor under 2021.

Charlotta Marténg

Läs mer: Riksgälden – så här fungerar företagsakuten…»