Aktuellt

Förmånsbeskattning av fjällstuga

Trots att ägaren av ett aktiebolag har en privat fjällstuga i närheten av bolagets stuga så anser kammarrätten att ägaren ska förmånsbeskattas för bolagets stuga.

Aktiebolag med fjällstugeuthyrning

Anton var företagsledare i ett aktiebolag som bedrev uthyrningsverksamhet av fjällstugor. Bolaget hade uppfört stugor och bedrivit uthyrning sedan 2012 då sju tomter hade förvärvats. Stugorna hade fram till och med maj 2017 hyrts ut via ett externt uthyrningsföretag.

På grund av att uthyrningen därefter skett i egen regi, och att Anton därför har kunnat välja fritt hur stugorna ska användas, ansåg Skatteverket att en bostadsförmån skulle ha tagits upp. Skatteverket hänvisade i sin bedömning till RÅ 2002 ref. 53 där det framgår att det är dispositionsrätten och inte det faktiska nyttjandet som ska ligga till grund för beskattning.

Överklagade till förvaltningsrätten

Anton överklagade till förvaltningsrätten. Han påstod att ingen av dessa stugor hade använts privat under någon period. Dessutom hade Anton sedan 20 år tillbaka en, numera nyrenoverad, privat fjällstuga med 12 bäddar ca två minuter från skidbacken vilket täckte hans privata behov gott och väl.

Anton hänvisade till Skatteverkets ställningstagande dnr 131 625311-11/111 där det framgår att även omständigheter som hänför sig till den skattskyldige själv kan i speciella fall ha betydelse, t ex privat innehav av fritidsbostad eller båt, liksom sjukdom eller funktionshinder som hindrar nyttjande av företagets egendom.

Utöver detta menade Anton, som var hundägare sedan länge, att det vid användning av bolagets fjällstuga fanns ett förbud mot att ha med husdjur vilket skulle göra det direkt olämpligt för honom att nyttja stugan.

Bolagets stugby och privat stuga i samma område

Förvaltningsrätten bedömde att den fastighet som enligt Skatteverket legat till grund för förmånsbeskattning var av exklusivt slag med ca 20 bäddar och att bolaget i och med detta hade tillhandahållit en skattepliktig förmån. Det privat ägda huset ansågs vara av normal/god standard.

Kammarrätten – dispositionsrätten beskattas

Kammarrätten ansåg att omständigheten att Anton innehade en privat stuga inte ändrade det faktum att bolaget hade tillhandahållit honom en skattepliktig förmån. Förmånsvärdet fastställdes till drygt 200 000 kr samt ett skattetillägg på 40 procent av den skatt som undanhållits.

Kammarrätten i Sundsvall 86-22

 Redaktion: Björn Lundén AB