Branschnyheter

Håll koll på tullfrågorna

Eori-nummer, tulldeklaration och produktsäkerhet. Vet du vad som gäller när du handlar med länder utanför EU? Nu ordnar Tullverket informationsträffar för företagen.

För företag som handlar med länder utanför EU är det viktigt att ha koll på tullfrågorna. Annars kan det bli kostsamt, till exempel vid en tullrevision. Under sommaren och början av hösten ordnar Tullverket gratis informationsträffar där frågor om bland annat Eori-nummer, klassificering, restriktioner, tillstånd och licenser, produktsäkerhet, tulldeklaration, styrkande handlingar och tullavgifter tas upp.

Efter informationsträffen, som sker på distans, finns möjlighet till individuell rådgivning. Tullträffarna ordnas 8 juni, 15, juni, 22 juni, 7 september, 14 september, 21 september och 28 september.

Charlotta Marténg

Läs mer på Tullverket.se om vad som gäller kring informationsträffarna

https://www.tullverket.se/sv/foretag/tullkunskap/informationstraffar.4.6ac2c843157b7beb007a33.html

Läs mer: Tull- och momsbefrielse förlängs:
https://www.tidningenresultat.se/tull-och-momsbefrielse-forlangs/

Läs mer: Ökade tullkostnader en konsekvens av corona
https://www.tidningenresultat.se/okade-tullkostnader-en-konsekvens-av-corona/