Branschnyheter

HFD avgör principiellt mål om moms

Ska en skattskyldig som blivit momsregistrerad för en verksamhet kunna lita på att verksamheten är momspliktig och på att momsen på de inköp som gjorts till verksamheten är avdragsgill? Eller ska Skatteverket kunna ändra sig i efterhand? Högsta förvaltningsdomstolen ska nu pröva ett viktigt mål.

 Målet gäller ett aktiebolag som till 80 procent arbetar med sjukvård. Resterande 20 procent gäller hästförsäljning.

 Den verksamhet som arbetar med sjukvård är momsbefriad.

 Skatteverket godkände först bolagets hästverksamhet som momspliktig via en momsregistrering. Men i ett senare skede ändrade Skatteverket uppfattning. Skatteverket ansåg då att bolagets hästverksamhet inte är ekonomisk verksamhet. Kostnaderna i den del av verksamheten som säljer hästar är enligt Skatteverket privata kostnader som inte ger rätt till momsavdrag.

 – Målet gäller viktiga rättsprinciper till skydd för enskilda skattskyldiga. Vi menar att dessa principer innebär att en skattskyldig som blivit momsregistrerad för en verksamhet och som bedriver denna verksamhet på sätt som angetts i ansökan ska kunna förlita sig på att verksamheten är en momspliktig verksamhet och att momsen på de inköp som gjorts till verksamheten är avdragsgill. Det säger Fredrik Rosén, skattejurist på Mazars, som företräder det aktuella företaget. Han är medförfattare till böckerna Hästen och skatten och Lantbruket och momsen, utgivna av FAR.

 Förvaltningsrätten går på samma linje som Skatteverket: hästverksamheten är att se som en privat hobby. Bolagets kostnader för hästarna är därför ägarnas privata levnadskostnader. Därför ska bolaget nekas momsavdrag för kostnaderna i hästverksamheten, anser Förvaltningsrätten.

 Kammarrätten i Stockholm håller med och säger nej till avdrag för moms i hästverksamheten.

 Bolaget har fört saken vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. 17 december 2020 meddelade HFD prövningstillstånd. Enligt HFD gäller frågan Skatteverkets rätt att neka avdrag för ingående moms i en nystartad verksamhet som är momsregistrerad hos Skatteverket.

 – Man måste kunna lita på att Skatteverket ser en momsregistrerad verksamhet som momspliktig med rätt att göra avdrag. Skatteverket ska inte kunna neka bolaget den rätten i efterhand, säger Fredrik Rosén.

 Han anser att den fråga som HFD ska avgöra är i första hand är principiell.

 – Avgörandet kommer, beroende på utgången i målet, sannolikt att ha stor betydelse för både Skatteverkets hantering vid momsregistreringar och skattskyldigas rättssäkerhet, säger Fredrik Rosén.

 Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3562-19 och 3563-19