Branschnyheter

Hopp om stärkt rättssäkerhet om Skatteverket får hantera korttidstödet

Regeringen vill att Skatteverket ska ta över hanteringen av korttidsstödet. En uppgift som nu ligger hos Tillväxtverket. Förslaget välkomnas av skatteexperter som anser att rättssäkerheten stärks.

Korttidsstödet har under pandemin hanterats av Tillväxtverket, som under perioden fått ökade anslag, har tredubblat antalet anställda och betalat ut stöd för cirka 600 000 anställda.

Nu föreslår regeringen att hanteringen av korttidsstöden ska flyttas över till Skatteverket. Därför har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att förbereda en flytt av hanteringen.

Tanken är att Skatteverket ska ta över hanteringen från och med 1 april 2022, men först behöver ett beslut om detta fattas i riksdagen.

Förslaget välkomnas av Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR:

 − Det bör innebära att rättssäkerheten i processen stärks och förbättras, vilket är positivt, säger han.

I ett pressmeddelande från regeringen framhålls att Skatteverket i dag är handläggande myndighet för den del av stödsystemet som kan aktiveras vid en synnerligen djup lågkonjunktur. Genom en flytt av stöden från Tillväxtverket till Skatteverket blir myndigheten även ansvarig för att handlägga den permanenta delen av stödsystemet som infördes i april förra året.

Ärenden som initierats hos Tillväxtverket före 1 april 2022 kommer dock att fortsätta handläggas av Tillväxtverket.

Av pressmeddelandet framgår också att Skatteverket bedöms ha goda förutsättningar att hantera den mängd ärenden som stödet vid korttidsarbete på kort tid kan komma att innebära. Ett annat skäl är att Skatteverket har en etablerad kontroll- och brottsbekämpande verksamhet.

Regeringen avser att öka Skatteverkets anslag med 7,5 miljoner kronor 2022 och tio miljoner från och med 2023. Samtidigt minskas anslagen till Tillväxtverket med motsvarande summa.

Men Tillväxtverket kan ändå räkna med mer pengar, då regeringen i budgetpropositionen för 2022 planerar att föreslå 345 miljoner kronor mer till Tillväxtverket för att myndigheten ska ha resurser att fullfölja hanteringen av ärenden som inletts framför allt under senare delen av 2021.

 Charlotta Marténg