Branschnyheter

Hur ska vi tänka runt skatteuppskoven?

Vad gäller egentligen för skatteuppskoven som kommit i samband med pandemin? Så här svarar Resultats experter.

Vad tror du händer med alla skatteuppskov som kunder fått som en del i regeringens Coronaåtgärder, främst de som kom för nu ett år sedan?

Jag tror att det är bra om din rådgivare bevakar dessa uppskov i aktiv dialog med dig som kund så att ni har en diskussion om hur de ska kunna betalas när de väl förfaller. Många befarar att anstånden riskerar utlösa en lavin av konkurser när anstånd med anställdas skatter, arbetsgivaravgifter och moms ska betalas. När anstånden löper ut finns en möjlighet att ansöka om förlängning i ett år. Givetvis löper ränta och även efter det ska bolaget kunna betala skulden.

På fråga från branschorganisationen FAR har Skatteverket upplyst om att företrädaransvaret kommer, även efter en förlängning, tillämpas främst i grövre fall som kan liknas närmast vid ett uppsåt att inte betala skatten. Men den bedömningen är givetvis godtycklig. Skatteverket går även ut med information cirka 30 dagar innan anståndsbeloppet ska vara betalt. Mer information finns på deras hemsida. Jag tror inte man ska räkna med ytterligare anstånd utöver denna förlängning.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatteansvarig FAR

Vill du ha hjälp och rådgivning om hur du ska hantera detta? Hör av dig till oss på Sund Affärsbyrå så tittar vi tillsammans över din ekonomiska situation och lägger upp en långsiktig plan för att på ett tryggt och säkert sätt kunna betala av ditt skatteuppskov.