Branschnyheter

Korttidsstöd 2021

Ska du söka korttidsstöd? Stödet går bara att söka fyra månader tillbaka i tiden.

Korttidsstöd går att söka även under 2021, men stödet för i år skiljer sig från det tidigare stödet på flera punkter. På sin webb har Tillväxtverket samlat information kring vad som gäller. Det går att få stöd för maximalt sju månader men det går bara att söka max fyra månader tillbaka.

Alla som omfattades av stödet 2020 kommer att omfattas 2021 men det finns vissa villkor företagen måste uppfylla. Bland annat handlar det om att:

  • Arbetsgivaren måste vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket under jämförelsemånaden och när ansökan om preliminärt stöd prövas.
  • Stödet gäller för arbetsgivare som är juridiska personer, eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma samt vissa offentliga aktörer kan inte få stödet.
  • Företaget måste ha avtal om korttidsarbete med de anställda.
  • Företaget får inte under stödmånaderna, de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden verkställa eller besluta om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna.
  • Företaget måste ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför dess kontroll.

På webben skriver Tillväxtverket om vad som räknas som tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och för att underlätta för företagen har myndigheten tagit fram sju exempel på vilka underlag som kan vara relevanta för att visa på ekonomiska svårigheter i olika situationer.

Charlotta Marténg

Läs mer: Tillväxtverket om korttidsstöd och tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2021/ansok-om-korttidsarbete-2021/ekonomiska-svarigheter.html

Läs mer: Förslag: Underlätta för företag i korttidsstödet
https://www.tidningenresultat.se/forslag-underlatta-for-foretag-i-korttidsstodet/