Branschnyheter

Listan över förändringarna i socialförsäkringen från 1 oktober

Karens- och riskgruppsersättningar och undantaget gällande läkarintyg. Det är några av de tillfälliga åtgärder som funnits under pandemin och som nu tas bort 1 oktober.

Regeringen införde under pandemin flera tillfälliga förändringar i socialförsäkringen. Många av dem tas nu bort 1 oktober. Till exempel upphör undantaget gällande läkarintyg vilket betyder att läkarintyg kommer att behövas från dag 8 i sjukperioden eller från dag 8 vid ansökan om ersättning för vab. När förordningarna som reglerade åtgärderna löper ut 30 september återgår reglerna till de som gällde tidigare.

Så här skriver Försäkringskassan:

Dessa ersättningar försvinner eller förändras:

Ersättning för karens: Ersättningen upphör 30 september. Ersättningen kan dock sökas retroaktiv fram till 31 december 2021 för karensavdrag som gjorts på lönen innan 1 oktober 2021.

Ersättning för riskgrupper och ersättning för vissa närstående till person i riskgrupp: Ersättningen upphör 30 september. Ersättningen kan dock sökas retroaktiv för dagar man inte kunnat arbeta som skett innan 1 oktober.

Ersättning för vab: Från och med dag 8 ska intyg bifogas ansökan. Intyget kan utfärdas av sjuksköterska eller läkare.

Sjukpenning: Den som är sjuk behöver från och med dag 8 i sjukperioden uppvisa ett läkarintyg. Arbetssökande, egenföretagare och behovsanställda ansöker om sjukpenning direkt från Försäkringskassan och ska inkomma med läkarintyg i samband med ansökan från och med dag 8.

Smittbärarpenning. Den som ansöker om smittbärarpenning ska uppvisa läkarintyg från första dagen, oavsett om det gäller covid-19 eller någon annan samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom.

Ersättning för sjuklönekostnader. Ersättningen ändrades tillfälligt under pandemin men återgår den 1 oktober till ordinarie regelverk.

Dessa ersättningar fortsätter:

Vab vid skolstängning. Regeringen har aviserat att denna ersättning förlängs. Det betyder att föräldrar till barn vars skola eller förskola stängs med anledning av covid-19 kan få ersättning om de måste vara hemma från sitt arbete.

Ersättning för allvarligt sjuka barn. Regeringen har aviserat att denna ersättning förlängs. Det betyder att föräldrar till barn som har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19 kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete.

Uppskjuten vård och behandling. Regeringen har aviserat att denna ersättning förlängs. Det betyder att den utökade möjligheten att, vid ansökningar om sjukpenning, skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 181 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av pandemin kommer finnas kvar.

 

Charlotta Marténg