Branschnyheter

Måste jag välja in revisor för kontrollbalansräkning?

Ett företag utan revisor måste nu upprätta en kontrollbalansräkning.

Vad gäller? Så här svarar Resultats experter.
Har läst någonstans att en revisor ska skriva under kontrollbalansräkningen. Jag har ingen revisor i mitt bolag och måste nu upprätta en kontrollbalansräkning. Måste jag då välja in en revisor som skriver under?

Det är sant att ett bolags revisor ska granska kontrollbalansräkningen. Men om aktiebolaget lig¬ger under nivån för krav på revisor och inte har valt någon revisor, behöver ingen granska den kontroll¬balansräkning som styrelsen upprättar. Du behöver alltså inte välja in en revisor för enbart av denna anledning.

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR