Branschnyheter

Miljöbilar – ändrat förmånsvärde

Nu har riksdagen bifallit förslaget som innebär att beräkningen av förmånsvärdet på miljöbilar ändras. Den tydligaste effekten av beslutet blir att riktigt dyra elbilar får ett högre förmånsvärde (lägre nedsättning).

”Närmast jämförbara bil” försvinner
Dagens regler innebär att förmånsvärdet för en bil som – helt eller delvis – är utrustad med teknik för drift med elektricitet eller med mer miljöanpassade drivmedel än bensin eller dieselolja och som därför har ett nybilspris som är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen.

Regeln om att nybilspriset ska sättas ned till ”närmast jämförbara bil utan sådan teknik” har nu riksdagen beslutat att slopa, istället ska man utgå ifrån bilens miljöteknik.

Sättas ned med fasta belopp
Nybilspriset ska sättas ned med fasta belopp utifrån bilens miljöteknik, enligt nedan:

  • 350 000 kr för el- och vätgasbilar
  • 140 000 kr för laddhybrider
  • 100 000 kr för gasbilar

Nedsättningsbeloppets storlek får dock inte överstiga 50% av bilens nybilspris.

Elhybrider (kan inte laddas med el) och etanoldrivna bilar ska inte omfattas av nedsättningen då man vill fokusera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp.

Beloppen är tänkt att spegla den genomsnittliga nedsättningen som dessa fordonstyper ges idag.

Den nya beräkningen innebär
Effekten av beslutet blir att riktigt dyra elbilar får ett högre förmånsvärde (lägre nedsättning) medan förändringen för övriga elbilar kommer att slå lite olika.

Några exempel:

  • Tesla med nybilspris 1 599 900 kr justeras idag ned med 619 000 kr – enligt de nya reglerna blir justeringen 350 000 kr.
  • Tesla med nybilspris 1 179 100 kr justeras idag ned med 354 100 kr – enligt de nya reglerna blir justeringen 350 000 kr.
  • Volkswagen med nybilspris 565 900  r justeras idag ned med 252 000 kr – enligt de nya reglerna blir justeringen 282 950 kr (50% av nybilspriset).
  • Nissan Leaf med nybilspris 461 500 kr justeras idag ned med 264 800 kr – enligt de nya reglerna blir justeringen 230 750 kr (50% av nybilspriset).
  • Seat med nybilspris 264 900 kr justeras idag ned med 133 900 kr – enligt de nya reglerna blir justeringen 132 450 kr (50% av nybilspriset).

Ikraftträdande
De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2022 och ska gälla för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången från och med ikraftträdandet samt bilar som är registrerade utomlands.

Regeringens prop 2021/22:173, Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU25

 

Redaktion: Björn Lundén AB