Branschnyheter

Misstänkt bedrägeri via ombud nu i tingsrätten

Ett mål om bedrägeri via falska ombud väntar nu på avgörande i Stockholms tingsrätt. Skatteverket gjorde polisanmälan om det misstänkta bedrägeriet för snart ett år sedan.

Det handlar om ett misstänkt brott som begicks med hjälp av falska ombudsanmälningar. Skatteverket polisanmälde saken och nu finns ett mål i Stockholms tingsrätt gällande bland annat grovt bedrägeri.

Myndigheten har också gjort en rad insatser för att minska risken för att bedrägerier av den här typen ska kunna begås i framtiden.

Både företag och privatpersoner kan få ärenden hos Skatteverket utförda via ombud.

Under 2020 anmälde misstänkta bedragare ombud med hjälp av pappersblanketter med förfalskade namnteckningar. Anmälningarna om ombud gällde för ett fåtal personer med hög inkomst.

Efter den händelsen har Skatteverket infört nya rutiner. Behörigheten att få vara ombud för någon träder i kraft med två veckors fördröjning, efter att en anmälan via papper har registrerats. Under tiden får den berörda personen ett meddelande om att ett ombud har registrerats.

Skatteverket har också tagit fram en ny tjänst där alla kan spärra möjligheten att anmäla ombud på papper. Den omfattar alla tjänster där ombud kan anmälas med e-legitimation.

Skatteverket genomförde även en särskild kontroll kopplad till det anmälda bedrägeriet.

Skatteverket rekommenderar att man använder tjänsterna spärra obehörig ombudsregistrering och spärra obehörig adressändring.

Björn Dickson

Stockholms tingsrätt mål nr B-18116-20