Branschnyheter

Möjligt att söka omställningsstöd för augusti

Ska du söka omställningsstöd för augusti 2021? Nu är ansökan öppen.

1 september öppnade möjligheten för företag att söka omställningsstöd för augusti 2021. Ansökan är öppen till och med 8 oktober 2021.

På sin webb informerar Skatteverket om att det krävs ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019 för att få stöd. Företaget måste också kunna visa att den minskade nettoomsättningen så gott som uteslutande är orsakad av coronapandemin.

Maximalt kan ett företag eller en koncern få 97 miljoner kronor i stöd för samtliga stödperioder under augusti 2020 − september 2021. 

 

Charlotta Marténg

 

Läs mer om omställningsstödet på Skatteverkets webb:
https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html