Branschnyheter

Ny myndighet mot bidragsfusk på förslag

Regeringen vill sätta in fler åtgärder för att motverka bidragsfusk. En ny myndighet ska få ansvar för att kontrollera utbetalningar från de statliga systemen.

Den nya myndighetens uppdrag blir att motverka fusk och utbetalningar genom det regeringen kallar systemövergripande analyser av utbetalningar från välfärdssystemen.

Det är meningen att den nya myndigheten ska få i uppgift att betala ut ersättningar som beslutas av välfärdsmyndigheter, som Försäkringskassan. Det ska minska risken för att personer får ersättningar från flera olika håll när de egentligen bara ska ha ersättning från en myndighet.

Regeringen vill att den nya myndigheten inleder sin verksamhet 2023 och att den ska vara fullt uppbyggd vid årsskiftet 2025–2026.

Det är inte bestämt var i Sverige den nya myndigheten ska placeras.

Förutom att en ny myndighet skapas vill regeringen att en rad myndigheter samverkar mot bidragsfusk.

Följande 13 myndigheter ska enligt regeringens förslag få tillskott för att motverka felaktiga utbetalningar, skattebrott, bidragsbrott, arbetslivskriminalitet, penningtvätt och finansiering av terrorism:

 • Försäkringskassan
 • Kronofogdemyndigheten
 • Skatteverket
 • Arbetsförmedlingen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Arbetsmiljöverket
 • Bolagsverket
 • Finansinspektionen
 • Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland
 • Polismyndigheten
 • Spelinspektionen
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Transportstyrelsen

Enligt finansministern uppgår summan av felaktiga utbetalningar till uppskattningsvis 18 miljarder per år.

Björn Dickson