Branschnyheter

Nya lagar from. 1 juli 2022

Vid halvårsskiftet 2022 träde ett antal lagändringar i kraft. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Omsättningsgränsen för moms höjs till 80 000 kr
Den frivilliga omsättningsgränsen för moms höjs från 30 000 kr till 80 000 kr från 1 juli 2022. Det innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 80 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte.

Skattereduktion för avgift till a-kassan
A-kasseavgiften ska från 1 juli 2022 ge en skattereduktion. Skattereduktionen blir 25% av avgiften till en svensk a-kassa.

Miljöbilar – ändrat förmånsvärde
Förmånsvärdet på miljöbilar ändras från 1 juli 2022. Regeln om att nybilspriset ska sättas ned till ”närmast jämförbara bil utan sådan teknik” slopas och istället ska man utgå ifrån bilens miljöteknik. Utifrån bilens miljöteknik så ska man sätta ned nybilspriset med fasta belopp.

Ytterligare sänkt moms på reparationer
Momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska sänkas ytterligare, från 12 till 6 procent från 1 juli 2022.

Sommarrabatt på 19–23 åringar
Rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar förstärks ytterligare under juni–augusti 2022. Det innebär att arbetsgivaravgiften för alla unga mellan 15–23 år, blir 10,21%.

Ändringar i LAS mm
Som ett resultat av LAS-utredningen och införlivande av EU:s arbetsvillkorsdirektiv har det beslutats om ändringar i LAS mm. De flesta av ändringarna träder ikraft i slutet av juni.

 

Redaktion: Björn Lundén AB