Branschnyheter

Förslag: Nya regler för avstämning kopplat till stöd vid korttidsarbete

Företag som kommit in med sen anmälan om avstämning av korttidsarbete ska få en ny möjlighet att göra det. Det föreslås nu av regeringen.

Det nya förslaget från regeringen riktar sig till arbetsgivare som fått beslut från Tillväxtverket om att de är skyldiga att betala tillbaka allt preliminärt stöd på grund av sen anmälan om avstämning.

Det innebär att dessa arbetsgivare får en chans att lämna in en ny anmälan om avstämning. Avstämningen ska behandlas på samma sätt som enligt bestämmelserna i lagen om stöd vid korttidsarbete. Om arbetsgivaren har rätt till slutligt stöd ska arbetsgivaren också få det.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

I regeringens proposition till riksdagen föreslås även att en arbetsgivare som inte har lämnat in en anmälan om avstämning i rätt tid ska åläggas lämna in en sådan anmälan. Om ett sådant föreläggande inte följs blir arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd först.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 november 2021. Lagen kommer också att gälla för anmälningar om avstämning som kommit in före 1 november 2021 och som Tillväxtverket ännu inte fattat beslut om.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer på regeringens webb: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/forslag-om-nya-regler-for-avstamning-kopplat-till-stod-vid-korttidsarbete/