Branschnyheter

Nytt om skatt för trav och galopp

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande som innebär ändringar gällande gränsdragningen mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet. Trav och galopp berörs.

Skatteverket skriver i sitt nya ställningstagande att varor med lågt pris måste säljas oftare, med högre frekvens, än varor med lägre pris för att det ska vara fråga om ekonomisk verksamhet.

Myndigheten skriver: ”Skatteverket anser därför att även priset för de varor eller tjänster som är till försäljning i förhållande till den frekvens med vilken det är möjligt att genomföra försäljningarna har betydelse vid bedömningen av att det finns en avsikt att fortlöpande ha sådana försäljningar.”

Skatteverket skriver att ställningstagandet inte innebär någon ändring i sak. Men det nya ställningstagandet innebär ändringar i bedömningen av när verksamheter med tävlingar inom trav- och galoppsport uppfyller kraven för att vara en ekonomisk verksamhet.

Björn Dickson

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/391032.html?date=2021-04-13