Branschnyheter

Ramarna för budgeten 2021 antagna

Första steget i riksdagens budgetarbete inför 2021 är nu taget. Riksdagen har sagt ja till budgetens ramar. Nu väntar beslut om hur pengarna ska fördelas på de olika områdena.

Tidigare i höstas lämnade regeringen över sitt budgetförslag till riksdagen. Som Resultat berättat innehåller budgeten förslag om bland annat:

  • Begränsad koncernbidragsspärr i förhållande till företagets egna vinster i de situationer då ett underskottsföretag på grund av negativt räntenetto i dag redovisar överskott. Mer detaljer kring förslaget väntas senare.
  • En tillfällig skattereduktion för investeringar, gäller vid sidan av det ordinarie systemet för värdeminskningsavdrag.
  • Förlängd expertskatt från tre till fem år.
  • Sänkt arbetsgivaravgift för anställda mellan 19 och 23 år. På löner upp till 25 000 kronor per månad sänks arbetsgivaravgiften med 11,66 procentenheter under perioden 1 april 2021 till 31 mars 2023.
  • Skattereduktioner för vissa gröna investeringar föreslås.
  • Förmånsbeskattningen av tjänstebilar förändras genom att bonus-malus-systemet justeras.
  • Rutavdraget utökas till att omfatta fler tjänster och taket höjs till 75 000 kronor.

25 november sa riksdagen ja till ramarna för budgeten 2021 och hur mycket de 27 utgiftsområdena får kosta som mest. Det som väntar nu är att riksdagen ska bestämma hur pengarna ska fördelas inom dessa områden. Besluten kommer att ske vid olika tillfällen.

På riksdagen.se finns en preliminär tidsplan över när de olika områdena ska debatteras i kammaren. När besluten är fattade sammanställer finansutskottet dem i betänkandet 2020/21: FiU 10 Statens budget för 2021. Regeringen kommer att få sammanställningen på sitt bord dagarna före jul.

Charlotta Marténg

LÄS MER:

https://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-statens-budget/planen-for-hostens-budgetdebatter-ar-klar/

https://www.tidningenresultat.se/okad-komplexitet-i-skattesystemet/

https://www.tidningenresultat.se/sa-paverkas-du-av-regeringens-budgetforslag/