Branschnyheter

Så påverkas du av nya momsregler för e-handel

Snart börjar nya momsregler gälla för gränsöverskridande handel mellan företag och privatpersoner. För många företag kan de nya reglerna innebära en möjlighet att sälja mer utanför Sverige. Men det finns också nackdelar. Det säger Emil Frennberg på Deloitte.

Bakom nya reglerna som börjar gälla 1 juli ligger tre syften:

  • Förenkla momsredovisningen för företag som bedriver gränsöverskridande e-handel.
  • Stärka konkurrensen.
  • Minska skattebortfallet.

De viktigaste förändringarna om man sammanställer information från Skatteverket och Deloitte:

  • En gemensam omsättningströskel införs inom EU för distansförsäljning av varor och försäljning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.
  • Fler svenska företag kan därför komma att behöva hantera utländsk moms. Bakgrunden är följande: De nuvarande tröskelvärdena för distansförsäljning slopas. I stället utvidgas den nuvarande tröskeln om 10 000 euro, i Sverige 99 680 kronor, som gäller för bland annat elektroniska tjänster, till att också omfatta distansförsäljning av varor inom EU.

När tröskelbeloppet räknas ut ska beräkningen baseras på företagets totala distansförsäljning av varor och telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster till andra EU länder. Hittills har beräkningen baserats på försäljningen per medlemsstat.

  • Unionsintern distansförsäljning av varor och försäljning av tjänster till privatpersoner som ska beskattas i ett annat EU-land kan redovisas enligt de särskilda ordningarna.

De nya reglerna ska från den 1 juli omfatta alla tjänster och dessutom unionsintern distansförsäljning av varor till privatkunder.

  • Det kommer inte alltid att vara nödvändigt för svenska företag att momsregistrera sig i varje enskilt EU-land där de har försäljning. I stället kan man vara registrerad bara i Sverige och deklarera all försäljning utomlands i en särskild e-tjänst hos Skatteverket, Mini One Stop Shop (MOSS).
  • Den momsbefrielse som tidigare funnits vid import till EU av varor med lägre värde tas bort.
  • En ny ordning införs för redovisning av distansförsäljning av vissa varor med lägre värde som importerats till EU.
  • Så kallade plattformsföretag, som genom användning av elektroniska gränssnitt gör det möjligt att sälja varor, kan bli skyldiga att redovisa och betala moms för försäljningar via plattformen.

 

Vi bad Emil Frennberg, Director Tax & Legal och VAT på Deloitte samt Auktoriserad Skatterådgivare FAR, att svara på några frågor:

 

Vilka är de största nyheterna för små och medelstora företag?

– De nya momsreglerna kan öka möjligheten att sälja varor och tjänster till konsumenter i andra EU-länder utan att fullgörandekostnaderna för att redovisa moms i varje land behöver öka i samma utsträckning.

– För många företag kan detta innebära en möjlighet att öka omsättningen på andra marknader än den svenska.

– Det blir också svårare för utländska säljare, både inom och utom EU, att priskonkurrera genom låg eller ingen moms och tull på försäljningen.

 

Vilket är ditt bästa råd till företagen när momsreglerna för e-handel mellan företag och konsumenter ändras?

– Se till att vara påläst och, om så blir nödvändigt, uppdatera affärssystemen i god tid före 1 juli.

Det blir viktigare att hålla sig uppdaterad kring utländska momsregler, även vid en förhållandevis begränsad försäljning. Det kan bli en utmaning med 27 olika medlemsstater inom EU som alla tillämpar olika momssatser. Här måste man nog tyvärr bestämma sig för om man verkligen vill sälja till alla utländska kunder eller om man ska avstå från vissa marknader.

 

Vilka fallgropar ska företagen särskilt se upp med?

– De riktigt svåra frågorna drabbar framförallt de så kallade plattformsföretagen. Men de sänkta gränsbeloppen innebär att också andra företag måste tänka på utländsk moms när de säljer till konsumenter i utlandet.

– I dag kan en begränsad försäljning till konsumenter i utlandet ofta hanteras med svensk moms. Men från 1 juli kan det bli nödvändigt att ta ut utländsk moms redan när man säljer till en enda kund i ett land, om det också förekommer försäljning till andra länder. Det beror på att gränsbeloppet nu kommer att beräknas utifrån företagets samlade försäljning till alla EU:s medlemsstater, samtidigt som själva gränsbeloppet sänkts till en nivå så låg som 10 000 euro.

Här måste man vara noggrann och följa upp både värdet på försäljningen och vilka regler som sedan gäller i varje enskilt land där företaget har försäljning.

 

Ett mål med förändringen är att förenkla. Blir det verkligen enklare för företagen?

– Utöver att förenkla är andra mål att stärka konkurrensen och att minska skattebortfallet.

Tyvärr är jag inte övertygad om att man har satt förenklingar allra främst. Man kan nog tycka att man har prioriterat stärkt konkurrens och minskat skattebortfall, framför förenklingar.

Allt detta låter komplicerat. Vilken är din sammanfattande bedömning, ris eller ros?

– I grunden är jag benägen att se positivt på ändringarna. Företag som redan i dag säljer till utländska konsumenter kommer att kunna expandera till andra länder utan att fullgörandekostnaderna ökar i samma mån.

 

Björn Dickson