Branschnyheter

Så påverkas du när ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs

1 januari 2021 införs begreppet ekonomisk arbetsgivare. Även om reglerna främst påverkar utländska företag med tillfälliga arbetare i Sverige berörs även svenska företagare.

Lön och förmåner som en arbetstagare får har kunnat undantas från skatteplikt förutsatt att följande tre villkor är uppfyllda:

  • Den anställde vistas i Sverige i högst 183 dagar under en tolvmånadersperiod.
  • Ersättningen betalas av en arbetsgivare som inte har hemvist i Sverige eller på dennes vägnar.
  • Ersättningen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i Sverige.

Vid årsskiftet träder begreppet ekonomisk arbetsgivare i kraft och det innebär att utländska arbetsgivare med personal som arbetar tillfälligt i Sverige kan inte längre utnyttja 183-dagarsregeln om ekonomisk arbetsgivare finns i Sverige, utan de anställda beskattas från dag 1 i Sverige.

Resultat har tidigare uppmärksammat att du som företagare behöver skapa nya rutiner för personal från utlandet (LÄS MER: https://www.tidningenresultat.se/dags-att-skapa-rutiner-for-personal-fran-utlandet/). Regeländringen ställer vissa krav på arbetsgivaren.

− Det man måste göra är således att först analysera om svensk ekonomisk arbetsgivare finns eller om det utländska företaget utför arbete i egen regi. Om det är egen regi är nästa steg att bedöma om skattemässigt fast driftställe finns enligt såväl inkomstskattelagen som eventuellt inkomstskatteavtal, säger Aino Askegård Andrésen, skatterådgivare på Grant Thornton och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

De nya reglerna innebär att svenska kunder som köper tjänster av utländska företag med personal i Sverige måste säkerställa att de utländska företagen har svensk F-skatt. Om det saknas måste det svenska företaget hålla inne 30 procent av fakturabeloppet, på samma sätt som man ska göra i dag för svenska företag som saknar F-skatt.

− Förutom att ansöka om F-skatt kommer de utländska företagen att behöva innehålla och redovisa preliminär skatt från de anställdas löner för arbete som utförs i Sverige och är skattepliktigt här. Skattesatsen är 30 procent såvida inte särskilt beslut finns, till exempel SINK. Utländska företag som saknar skattemässigt fast driftställe i Sverige har enligt nu gällande regler inte behövt hålla inne preliminärskatt från arbetstagares löner utan de anställda har själva redovisat preliminärskatt i form av SA-skatt, säger Aino Askegård Andrésen.

Utländska företag som saknar fast driftställe kommer efter årsskiftet också att behöva lämna särskilda uppgifter till Skatteverket om de har F-skatt. Uppgifterna ska beskriva vilken verksamhet som har bedrivits i Sverige, under vilken tid och övriga förhållanden som är nödvändiga för bedömningen av skattskyldigheten.

− Det här är för att Skatteverket bland annat ska kunna bedöma om det utländska företaget anses ha ett fast driftställe i Sverige, säger Aino Askegård Andrésen.

Hon betonar att skyldigheten att lämna dessa uppgifter tillämpas för första gången på uppgifter som avser beskattningsår som börjar efter 31 december 2020. Det är alltså det utländska företagets beskattningsår som styr när skyldigheten inträder.

Framför allt påverkas utländska företag utan fast driftställe i Sverige av de nya reglerna, men det innebär inte att svenska företag går opåverkade.

− De utländska företagen kan ha goda kontakter med sina svenska kunder och de är i sin tur intresserade av att all ny administration etcetera fungerar smidigt, säger Aino Askegård Andrésen.

Charlotta Marténg

Läs mer: Nya skatteregler för inhyrd arbetskraft från utlandet
https://www.tidningenresultat.se/nya-skatteregler-for-inhyrd-arbetskraft-fran-utlandet/