Branschnyheter

Samfälligheter och moms

omsättning under 80 000 kr mm

Skatteverket meddelade i början av 2022 att samfällighetsföreningars tillhandahållanden är momspliktiga omsättningar. Nu meddelar man vad som gäller när samfälligheter tillämpar reglerna för mindre företag (80 000 kr) eller när man inte tar betalt av delägarna i samfälligheten.

2022 – omvälvande år för samfällighetsföreningar

2022 fick de allra flesta av landets samfällighetsföreningar nya spelregler när det gäller hantering av moms.

Enligt tidigare rättspraxis var samfälligheter inte momspliktiga om man endast sysslar med att tillgodose delägarnas gemensamma behov, dvs syftet med samfälligheten.

Skatteverket ändrade dock sin uppfattning i denna fråga efter att ha gått igenom gällande rättspraxis från EU-domstolen.

Skatteverket menar alltså att samfällighetsföreningar som fortlöpande förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. När en samfällighetsförening omsätter varor och tjänster gör den det i egenskap av en beskattningsbar person. Denna bedömning påverkas inte av om samfällighetsföreningens tillhandahållanden sker i vinstsyfte eller inte.

Samfällighetsföreningen ska därför redovisa moms på de ersättningar medlemmarna betalar, till exempel på uttaxerade belopp enligt debiteringslängden. Detta under förutsättning att man inte är befriad från moms pga låg omsättning.

Vad gäller vid låg omsättning?

Men vad gäller då om man är befriad från moms pga låg omsättning eller om föreningen inte tar betalt av delägarna (det sker inget tillhandahållande till delägarna mot ersättning)?

Får då momspliktiga delägare i samfälligheten fortsätta att lyfta moms på sin andel av samfällighetens momspliktiga kostnader, precis som man har gjort tidigare?

Delägarna får lyfta andel av föreningens kostnader

Skatteverket anser att om samfällighetsföreningen valt att stå utanför momssystemet (pga företag med liten omsättning), så har delägarna som bedriver momspliktig verksamhet rätt att lyfta momsen i sin verksamhet. Precis på samma sätt som man har gjort tidigare alltså.

Skatteverket anger också ett annat exempel på när delägarna som bedriver momspliktig verksamhet har rätt att lyfta momsen i sin verksamhet, och det är när föreningen inte tar betalat av delägarna. Det kan gälla en samfällighetsförening som är välbeställd eller som klarar alla sina utgifter med hjälp av bidrag.

Skatteverkets ställningstagande, 8-2047224

Redaktion: Björn Lundén AB