Branschnyheter

Sista ronden för stöden!

I takt med vaccineringen kommer nu ekonomin och livet tillbaka. Företagen börjar blicka framåt och något nytt är det normala. Ägare har ställt om verksamheter på ett imponerande sätt! Många har blivit mer ödmjuka, kunder kan inte tas för givna som tidigare.

FAR:s medlemmar har engagerat sig starkt i de olika stöden under krisen. Rådgivare och ägare har levt i symbios! FAR har drivit på och pekat på brister och sökt svar på frågor. Till de företag som nekats korttidsstöd är uppmaningen efter sommaren, gå upp i sista ronden! Gå igenom ett avslag med en kvalificerad rådgivare!

FAR har efter hand riktat allt starkare kritik mot Tillväxtverkets alltför hårda bedömningar reglerna kring stödet för korttidsarbete. I början av juli kom regeringen med ett förslag till möjlighet till ny anmälan om avstämning om stöd nekats. Möjligheten ska gälla fram till och med februari 2022. När det gäller jämförelsemånaden har verket räknat fel och även alla dessa beslut kan nu tas om. I frågan om utdelning och eget ökat löneuttag, som Tillväxtverket menar diskvalificerar från stöd, pågår rättsprocesser om att så inte är fallet. Företagen har vunnit i första instans. Sista ordet är inte sagt än, men rådgivare bör följa dessa ärenden för att vara kundens Trusted Business Advisor.

Handläggningen av stöden sätter fingret på frågor om rättssäkerhet kring stöden. Lagstiftningens tydlighet och myndighetens information om dess innehåll liksom den digitala tillämpningen av reglerna. Gavs dataprogrammeraren större makt än riksdagen?

När rådgivare under hösten går sista ronden med stöden är det för oss på kontoret back to basics, regler måste vara tydliga och kunna tillämpas. Rättssäkerheten kan inte tas för given. Den måste garanteras. Även framgent. Det är vad vi bör lära av krisstöden.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR