Branschnyheter

Skatteavtalen mellan Sverige och Portugal sägs upp

Möjligheten att flytta från Sverige till Portugal eller Grekland och ta ut pension med låg eller ingen skatt ser ut att bli ett minne blott. Regeringen föreslår nu för riksdagen att skatteavtalen med de båda länderna ska sägas upp. 

Under många år har svenskar som bosatt sig i Grekland eller Portugal haft möjlighet att ta ut sina inkomster till låg eller ingen beskattning alls. Resultat har tidigare berättat om regeringens planer att sätta punkt för möjligheten att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt i Portugal.

Detta ledde till att Sverige och Portugal kom överens om en ändring i skatteavtalet mellan länderna för att undvika den här typen av skatteplanering. 2019 undertecknades ett ändringsprotokoll, men då detta inte har ratificerats av Portugal vill nu regeringen att riksdagen beslutar om att säga upp skatteavtalet.

I Grekland infördes 2020 särskilda regler för inflyttade personer, som innebär att endast sju procents skatt betalas på inkomster från andra länder oavsett hur mycket man tjänar. Det avtal som Sverige och Grekland har förhindrar också att Sverige beskattar vissa delar av inkomsterna enligt svenska skatteregler.

I ett pressmeddelande kommenterar finansminister Magdalena Andersson regeringens besked så här:

− Nu sätter vi punkt för en skattefri gräddfil för eliten. Det kommer inte längre vara möjligt att flytta till Portugal och Grekland för att ta ut fallskärmar och mycket hög privat tjänstepension helt eller nästan skattefritt. För en undersköterska med allmän pension som har flyttat till Portugal efter pension blir det ingen förändring. Det är en fråga om rättvisa och om legitimiteten för skattesystemet. Vanligt folk som slitit ett helt yrkesliv betalar för vår gemensamma välfärd medan en grupp slipper undan. Så ska vi inte ha det, säger finansminister Magdalena Andersson. 

Då pensionsavsättningar varit avdragsgilla ska pension som tjänats in i Sverige beskattas när den betalas ut enligt den principiella svenska inställningen. Därför anser regeringen att när beskattning inte sker alls, eller på en mycket låg nivå i Portugal eller Grekland, ska den ske i Sverige.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och ansvarig för skattefrågor på FAR är inte förvånad över beskedet.

− Det här har legat i luften länge. Samtidigt utmanar det samarbetet inom EU. Situationen efter pandemin med omfattande stöd och behov av en mer tillväxtinriktad politik gör det lättare för regeringen att nu vidta dessa åtgärder. Även från EU-kommissionen hörs liknande tongångar, säger han.

Vad innebär det här för svenskar som i dag bor i Portugal eller Grekland, eller funderar på att flytta dit?

− Förslaget är att skatteavtalen ska upphöra att gälla vid årsskiftet. Det betyder att de inte längre kommer att tillämpas från och med beskattningsåret 2022, men för tidigare beskattningsår är avtalen fortsatt tillämpliga. Personer som nu bor i dessa länder bör noga följa eventuella ”övergångsregler”. I en avtalslös miljö liksom innehållet i nya avtal. I den processen är det lämpligt att anlita Auktoriserade Skatterådgivare FAR som noga följer även etiska perspektiv på reglerna vilka i slutändan kan visa sig väl så viktiga. Mitt intryck är att skattemyndigheterna successivt försöker flytta fram sina positioner, säger Hans Peter Larsson.

Charlotta Marténg