Branschnyheter

Skattereduktion för avgift till a-kassan

Som tidigare har aviserats, så föreslår nu regeringen att a-kasseavgiften ska ge en skattereduktion.

Bra att folk är med i a-kassan
Regeringen anser att det långsiktigt ligger i samhällets intresse att underlätta och uppmuntra till att fler är anslutna till en arbetslöshetskassa. Därför föreslår man nu att a-kasseavgiften ska ge en reduktion av skatten.
Förslaget beräknas kosta staten drygt 800 miljoner kr 2022 och sedan drygt 1,6 miljarder kr/år.

25% av avgiften ska ge reduktion
Skattereduktionen föreslås till 25% av avgiften till en svensk a-kassa. Det innebär en skattesänkning på ca 400 kr/år för medlemmar i de flesta a-kassor.

Avgift till en utländsk arbetslöshetskassa eller avgift enligt en utländsk stats arbetslöshetshetsförsäkring som betalas under beskattningsåret ska efter begäran medräknas i underlaget för skattereduktion.

Skattereduktionen ska göras efter övriga skattereduktioner i inkomstskattelagen och mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Obegränsat skattskyldiga
Rätt till skattereduktionen har den som är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret. Är man endast obegränsat skattskyldig under en del av året, ska man normalt endast ha rätt till skattereduktion med 1/12 per kalendermånad som man är obegränsat skattskyldig.

Ikraftträdande
Lagändringarna ska träda i kraft 1 juli 2022.
Skattereduktion ska ges på avgifter som betalas efter den 30 juni 2022.
Regeringens prop 2021/22:126

Redaktion: Björn Lundén AB