Branschnyheter

Skatteverket vill se enklare beskattning av bilförmån

Schabloner i stället för snåriga regler. Skatteverket vill att reglerna för beskattning av bilförmån blir enklare och mer förutsägbara.

Fyra förslag som innebär enklare regler vid beskattning av bil- och drivmedelsförmån finns i det förslag till regeländring som Skatteverket lämnat till finansdepartementet. Myndigheten menar att nuvarande regelverk som infördes 1997 inte längre är ändamålsenligt och i vissa fall svårt att tillämpa då bilmarknaden förändrats.

I ett pressmeddelande presenterar Skatteverket sina förslag som i korthet handlar om att bestämmelsen av nybilspriset för miljöbilar ersätts med en schablon utifrån bilens drivmedel eller miljöteknik.

– Bestämmelsernas utformning leder till onödig administration och merarbete för både arbetsgivare och oss på Skatteverket, men även oförutsägbarhet för bilbranschen och anställda. Det drabbar framför allt arbetsgivare och anställda och med ett nytt regelverk kommer det bli enklare och mer förutsägbart för alla parter, säger Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket i pressmeddelandet.

Skatteverket föreslår också att arbetsgivare ska kunna betala ut skattefri milersättning för tjänsteresor till anställda trots att de laddat sin privata bil eller förmånsbil på arbetsplatsen.

– Det underlättar för de anställda som har en elbil eller laddhybrid och som i och med förslaget kan få milersättning på samma villkor som anställda med andra biltyper, säger Yngve Gripple i pressmeddelandet.

Två andra förslag som lämnats till Finansdepartementet är att uppräkningen av värdet av drivmedelsförmån bör slopas och att nedsättning av förmånsvärde för lätta lastbilar bör beräknas enligt schablon. Skatteverket anser att bestämmelserna bör träda i kraft 1 januari 2022.

Charlotta Marténg

Läs mer: Här hittar du förslaget i sin helhet:

Förenklad beskattning av bilförmån och drivmedelsförmån