Branschnyheter

Slumpkontroller ökar momsintäkterna

Fler företag betalar in moms till staten efter slumpkontroller av Skatteverket. Det visar en rapport från Skatteverket.

Skatteverkets slumpmässiga momskontroller verkar ha effekt. I alla fall kortsiktigt. Andelen företag som betalar moms till staten ökar med drygt tre procentenheter, eller knappt tio procent, under samma år som momskontrollen görs och är ungefär lika stor efter fem år. Det framgår av en rapport från Skatteverket, där myndigheten tittat på effekten av slumpkontroller av momsutbetalningar.

Ett område där det är vanligt att företag gör fel är just momsen. I sin rapport konstaterar Skatteverket att det framför allt är företag som startade för tre till tio år sedan som står för en ökad inbetalning av moms till följd av kontrollen, men även mindre företag med högst tre miljoner kronor i omsättning har påverkat resultatet skriver Skatteverket på sin webb.

En förklaring till att företagen inte betalat in rätt moms kan vara att de inte känner till reglerna och Skatteverket menar att kontrollen fyller en funktion eftersom just kontakten med myndigheten leder till att företagen får information om gällande regler för momsredovisning.

Däremot verkar inte kontrollerna ha någon effekt på företagens genomsnittliga redovisade belopp på omsättning eller ingående moms. Kontrollerna påverkar heller inte om företag läggs ned eller avregistreras.

På myndighetens webb säger Karin Bolin, analytiker på Skatteverket och en av författarna bakom rapporten så här:

– Resultaten kan tolkas som att företag blir medvetna om att det pågår en utredning och att de därför sköter sig bättre när de upplever att det finns en ökad upptäcktsrisk. Även om en utredning inte leder till en ändring av beskattningsbeslutet tar Skatteverket kontakt med företaget under utredningen.

Charlotta Marténg

 

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR: Effekten av slumpkontroller av momsutbetalningar

https://skatteverket.se/download/18.339cd9fe17d1714c07719be/1638801668197/Effekten%20av%20slumpkontroller%20av%20momsutbetalningar.pdf