Branschnyheter

Sommarrabatt för 19–23 åringar

Regeringen föreslår en upprepning av förra sommarens rabatt på arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni till augusti. Det innebär 10,21% i arbetsgivaravgift från och med det år man fyller 19 år till och med det år den anställde fyller 23 år.

En tillfällig nedsättning från 1 januari 2021
För att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar från 1 januari 2021 till 31 mars 2023. Arbetsgivaravgifterna är under denna period 19,73%.

Ytterligare en tillfällig nedsättning
Under sommaren 2021 fanns också en extra rabatt för denna åldersgrupp, vilket innebar att arbetsgivaravgiften under månaderna juni–augusti endast var 10,21%.
Regeringen fick en del kritik förra året pga att förslaget och beslutet om den extra sommarrabatten kom väldigt sent – vissa menade att det var dumt att presentera detta när de flesta företag redan hade löst sin sommarbemanning. Därför aviserade regeringen i god tid (september 2021) att man skulle föreslå att denna sommarrabatt även skulle gälla för sommaren 2022.

Förslag till riksdagen
Regeringen har nu presenterat det skarpa förslaget för riksdagen som alltså innebär att rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar blir 10,21% under juni–augusti 2022. En sommarrabatt som innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% (istället för 19,73%).
Denna rabatt omfattar alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år (som fyller 19 år under 2022). På motsvarande sätt omfattas 23-åringar om de fyller 23 år någon gång under 2022. Detta är alltså personer som är födda 1999–2003.

Rabatt på högst 25 000 kr/månad
Förslaget på den förstärkta nedsättningen innebär alltså att endast ålderspensionsavgiften (10,21%) ska betalas på ersättningar upp till 25 000 kr/kalendermånad.
Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% för alla unga mellan 15–23 år, då vi sedan 2019 har rabatt för unga mellan 15–18 år som innebär 10,21% i arbetsgivaravgift.

Ikraftträdande
Förslaget föreslås träda i kraft 1 juni 2022 och ska gälla ersättningar som betalas ut under juni, juli och augusti 2022.

Regeringens prop 2021/22:97

Redaktion: Björn Lundén AB