Aktuellt

Statslåneräntan

Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 30 november 2022 till 1,94%. Det är en rejäl höjning jämfört med de senaste årens nivåer på –0,10% (2020) och 0,23% (2021), vilket ger en hel del effekter på bland annat bilförmån och ränta på periodiseringsfonder.

Statslåneräntan

Statslåneräntan används bland annat vid beräkning av:

  • räntefördelning
  • bilförmån
  • ränteförmån
  • ränta på periodiseringsfond
  • utdelning i fåmansföretag.

Räntefördelning

Räntesatsen för positiv räntefördelning är statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret (SLR) plus 6 procentenheter. Vid positiv räntefördelning anses statslåneräntan vara lägst 0%. För beskattningsåret 2023 blir den positiva räntefördelningen därmed 1,94% + 6 = 7,94%.

Vid beräkning av negativ räntefördelning används statslåneräntan plus en procentenhet. Vid negativ räntefördelning anses statslåneräntan vara lägst 0,5%. För beskattningsåret 2023 blir den negativa räntefördelningen 1,94 + 1 = 2,94%.

Se Räntefördelning i Faktabanken.

Bilförmån

Vid beräkning av den fasta delen av bilförmånsvärdet används 70% av statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret + 1. Statslåneräntan anses som lägst vara 0,5%. Räntedelen för beskattningsåret 2023 blir därmed 70% x 1,94% +1 = 2,36%.

Om bilen blev skattepliktig före 1 juli 2021 ska 75% av SLR ligga till grund för beskattningen, vilket innebär 75 % x 1,94%= 1,455% år 2023 och 0,375% år 2022.

Se Bilförmån i Faktabanken.

Ränteförmån

Vid beräkning av ränteförmån för lån med rörlig ränta jämförs räntan för beskattningsåret med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret plus 1 procentenhet, dvs 1,94 + 1 = 2,94% för beskattningsåret 2023.

Vid beräkning av ränteförmån för räntefria lån eller lån med fast ränta jämförs räntan med statslåneräntan vid lånetillfället + 1 procentenhet.

Se Ränteförmån i Faktabanken.

Ränta på periodiseringsfond

Schablonränta på avsättningar till periodiseringsfond beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid ingången av beskattningsåret, multipliceras med statslåneräntan 30 november året före det år beskattningsåret går ut.

Se Periodiseringsfonder i Faktabanken.

Utdelning i fåmansföretag

Beskattningsår

Klyvningsräntan

Uppräknings- räntan

2022

9,23%

3,23%

2023

10,94%

4,94%

Se Utdelning i fåmansföretag i Faktabanken.

www.riksgalden.se

 

Redaktion: Björn Lundén AB