Branschnyheter

Tydligare om rätten till sjukpenning

Från 1 september 2022 kommer rätten till sjukpenning att prövas mot en eller flera yrkesgrupper. Syftet är att det ska bli tydligare vad som gäller. Riksdagen har sagt ja till förändringen.

 Det handlar om rätten till sjukpenning efter 180 dagar i rehabiliteringskedjan. Rehabiliteringskedjan är det verktyg som Försäkringskassan använder för att bestämma en persons arbetsförmåga och för att besluta om den personens rätt till sjukpenning.

 Hittills har rätten till sjukpenning efter 180 dagar prövats mot det som kallas normalt förekommande arbeten. Detta har skapat en del förvirring kring vad som egentligen gäller.

 Dessutom har Försäkringskassan fått kritik för att bedöma arbetsförmågan hos personer i förhållande till arbeten som inte finns. Försäkringskassan har också fått kritik för att bedöma arbetsförmågan hos personer i förhållande till arbeten som är omöjliga att utföra för den person vars arbetsförmåga ska bedömas.

 I socialutskottets betänkande, som ligger till grund för riksdagens beslut, heter det att Försäkringskassans bedömning ska göras mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

 Björn Dickson