Branschnyheter

Utdelning eller lön från aktiebolaget?

Skattereglerna för utdelning i fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, är väldigt gynnsamma för så gott som alla fåmansdelägare oavsett om det är ett litet bolag eller ett större bolag. Och reglerna har i omgångar gjorts allt mer generösa. Frågan är om det alltid är självklart att ta utdelning från sitt aktiebolag.

Lön i första hand

För att kunna ta utdelning från sitt aktiebolag krävs det att bolaget har gått med vinst. Väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 kr inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

Förenklingsregeln eller huvudregeln

Går bolaget så bra att du kan ta ut lön upp till brytpunkten och det ändå finns vinst kvar i bolaget så blir det aktuellt med utdelning. Ja, systemet är dessutom så vettigt att du kan beräkna en potentiell skattemässig utdelning varje kalenderår och spara detta beräknade ackumulerade belopp inför framtiden. Antingen för att senare år ta utdelning om bolaget börjat generera bra vinster eller för att få en lågbeskattad kapitalvinst när bolaget säljs eller läggs ned. Skulle det inte uppkomma någon möjlighet att nyttja den sparade utdelningen faller den helt enkelt bort utan konsekvenser.

För varje kalenderår beräknar du som fåmansdelägare ditt utdelningsutrymme på deklarationsblanketten K10 enligt förenklingsregeln utifrån ett schablonbelopp eller enligt huvudregeln utifrån din anskaffningsutgift på aktierna plus det eventuella löneunderlag som finns i bolaget.

Schablonbeloppet är faktiskt i sig väldigt förmånligt och ligger för närvarande på 195 250 kr (inkomståret 2023) per år. Kan du ta utdelning från bolaget motsvarande schablonbeloppet betalar du bara 20% kapitalskatt på denna utdelning. Inte någon dålig årlig avkastning på kanske satsade 50 000 kr i aktiekapital!

De stora beloppen får man dock från bolag med anställda, detta eftersom 50% av lönerna är underlag för beräkning av lönebaserad utdelning. I ett bolag med 1 miljon i löner under ett år blir utdelningsutrymmet därmed 500 000 kr per år bara genom den lönebaserade utdelningen. Och har bolaget t ex 10 miljoner i årliga löner blir utdelningsutrymmet 5 miljoner per år, osv. Det blir snabbt väldigt höga belopp och för de allra flesta fåmansdelägare ouppnåeliga belopp – så bra går sällan bolagen att det går att nyttja dessa höga utdelningsutrymmen. Men så långt det nu går att nyttja utdelningsutrymmet blir det alltså bara 20% kapitalskatt.

Den egna lönen viktig

För att kunna använda lönebaserad utdelning krävs att ägaren själv eller någon närstående uppfyller ett lönekrav, dvs ett krav på en viss lönenivå (spärrlönen). Gör man inte det faller det eventuella löneunderlaget bort för det året. Så det är viktigt att göra en kontroll i slutet av året för att se om den egna lönenivån uppfyller lönekravet om man nu siktar på den lönebaserade utdelningen. Gränsen går vid 6 inkomstbasbelopp + 5% av bolagets totala löneunderlag. Mer än 9,6 inkomstbasbelopp, 713 280 kr (inkomståret 2023), behöver man dock aldrig ta ut för att uppfylla lönekravet.

Även i ett enmansbolag blir lönebaserad utdelning snabbt det bästa alternativet. Ett enmansbolag måste 2023 minst ta ut en spärrlön på ca 470 000 kr (6 inkomstbasbelopp/0,95). Utdelningsutrymmet blir då 235 000 kr, dvs högre än schablonbeloppet enligt förenklingsregeln.

Framtiden

För dig som har möjlighet att maximera lönebaserad utdelning eller utnyttja sparat utdelningsutrymme är det viktigt att följa utvecklingen och inte missa eventuella regeländringar. Fortsatt gäller att lön går före utdelning – se till att ta ut lön upp till brytpunkten för statlig skatt innan du väljer bort lön till förmån för utdelning.

 Redaktion: Björn Lundén AB