Branschnyheter

Vårpropositionen 2022

Regeringen har nu presenterat årets ekonomiska vårproposition. Förslagen – de flesta redan presenterade – handlar till mångt och mycket om att lindra konsekvenserna av kriget i Ukraina. Man vill också driva på klimatomställningen, samt stärka ekonomin för pensionärer med låga inkomster.

Garantitillägg till pensionärer
Regeringen föreslår att en ny skattefri förmån, garantitillägg, ska införas för pensionärer med låga inkomster. Totalt får ca en miljon pensionärer förstärkt ekonomi med i genomsnitt mer än 750 kr/månad enligt förslaget.

Pensionärer med allmän inkomstgrundad pension på högst 11 846 kr/månad, får det högsta förmånsbeloppet – 1 000 kr/månad – i garantitillägg. Garantitillägget fasas ut för pensionärer vars inkomster uppgår till 11 846 kr men inte överstiger 14 346 kr/månad.

Tanken är att tillägget ska betalas ut automatiskt, utan särskild ansökan första gången i augusti 2022.

Klimatbonusbilar och transporter på järnväg
Pengarna till klimatbonusen för elbilar har ju pga det stora intresset redan tagit slut. För att fortsatt bidra till omställningen av bilflottan och minska beroendet av fossila bränslen föreslår nu regeringen att ytterligare 3,9 miljarder kr tillförs till systemet.

När det gäller miljö och klimatomställning så föreslår regeringen också medel till följande:

  • Förstärkt miljökompensation för godstransporter på järnväg.
  • Energieffektivisering i småhus.

Stöd till jordbruket
Som tidigare aviserats, föreslår nu regeringen ett stöd till lantbrukare och växthusföretag.

Stödet ska ses som en kompensation för de rejäla kostnadsökningar som branschen drabbats av, och är ett stöd (på kort sikt) för att företag i dessa branscher ska kunna fortsätta med sin verksamhet.

Regeringen menar att gris- och fjäderfäsektorerna samt växthusföretagen har drabbats särskilt hårt av kostnadsökningar. Därför kommer dessa branscher att få 300 miljoner kr i ett tillfälligt ekonomiskt stöd.

Utöver detta föreslår regeringen att skattenedsättningen för diesel i jord-, skogs-, och vattenbruksverksamhet höjs tillfälligt från 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023 med 2 kr/liter, utöver den nedsättning som finns idag.

Regeringen bedömer att cirka 26 000 företag inom jord-, skogs- och vattenbruksbruksnäringarna omfattas av nedsättningen, varav de flesta är mindre företag.

Barnfamiljer – tillfälligt höjt bostadsbidrag
För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar, vill regeringen införa ett tillfälligt tilläggsbidrag under juli-december 2022 för barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag.

Tilläggsbidraget ska motsvara 25% av det preliminära bostadsbidraget och kan som mest bli 1 325 kr/månad.

Cirka 124 000 barnhushåll beräknas få bostadsbidrag varje månad. Kostnaden beräknas till omkring 500 miljoner kr.

Tidigare aviserade ”Ukrainakompensationer”
En del av förslagen som nämns i samband med presentation av vårpropositionen, är förslag som tidigare har aviserats, och där tanken är att skarpa förslag kommer att komma inom kort. Det är:

  • Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel. Sammanlagt handlar det om en tillfällig skattesänkning med 1,8 kr vid pump.
  • Drivmedelskompensation till privatpersoner. Kompensation till privatpersoner som äger en personbil. Stödet kommer att vara 1 000 kr per bilägare och ytterligare 500 kr till boende i stödområdena 1, 2 eller 3. Enligt förslaget ska man max kunna få stöd för 1 bil/person.

Beslutad ”Ukrainakompensation”
En av de tidigare aviserade ”Ukrainakompensationerna” har också precis beslutats (FiU47) av riksdagen. Det gäller ytterligare en månads elpriskompensation för södra och mellersta Sverige (elprisområdena tre och fyra).

Beslutet innebär att ersättning ges för förbrukning mellan 400 kWh och 2 000 kWh per månad. Den nedre gränsen sänks jämfört med tidigare kompensation för att även träffa hushåll med lägre elförbrukning. Kompensationen kommer att vara mellan 100 – 1 000 kr och omfatta cirka 2 miljoner hushåll.

Regeringens prop 2021/22:99

Redaktion: Björn Lundén AB