Redovisningskonsult

Tre saker du bör veta om din redovisningskonsult

 1. Tystnadsplikt
  Om inte tystnadsplikten upphävts genom en överenskommelse med dig som uppdragsgivare har redovisningskonsulten tystnadsplikt gentemot exempelvis Skatteverket. Frågan om tystnadsplikt är lämplig att reglera i uppdragsavtalet.
 2.  Uppdragsavtal
  En redovisningskonsult som är auktoriserad följer yrkesetiska regler och Rex – svensk standard för redovisningsuppdrag. Det innebär bland annat att det måste finnas ett undertecknat uppdragsavtal mellan redovisningskonsulten och uppdragsgivaren innan arbetet påbörjas. I uppdragsavtalet är det viktigt att det framgår vilka tjänster som ska utföras och när, vilket är en trygghet för dig som företagare så att det inte uppstår förväntningsgap eller missförstånd om vad som ingår i uppdraget, och vem som ansvarar för vad. Tänk även på att du som företagare har ett självständigt ansvar för företagets redovisning, lön och rapporter. Företaget ansvarar även för att lämnat material är fullständigt och inte innehåller fel eller brister. Redovisningskonsulten har ett utförandeansvar som innebär att ansvara för att genomföra/utföra de tjänster som framgår av uppdragsavtalet.
 3. Vad är Rex?
  En redovisningskonsult som är auktoriserad
  • följer Rex – svensk standard för redovisningsuppdrag,
  • är ansvarsförsäkrad,
  • vidareutbildar sig kontinuerligt
  • samt kvalitetskontrolleras löpande.

Men det är inte bara den auktoriserade redovisningskonsulten som ska följa Rex, utan samtliga medarbetare som arbetar på en auktoriserad byrå omfattas av Rex när de utför redovisningstjänster, vilket innebär en kvalitetssäkring för dig som kund.

Kontakta oss för konsultation.

4 + 4 =

Övriga tjänster

Ekonomitjänster

Våra ekonomitjänster underlättar för dig i den dagliga hanteringen av olika ekonomiska behov.

Affärsutveckling

Varje företag är unikt och våra affärslösningar utgår från dessa specifika förutsättningar.