Kundrelationer

E-ombudet som sköter alla kontakter med Bolagsverket och relationen med staten.

Kundrelationer

Vi är e-ombudet som sköter alla kontakter med Bolagsverket och relationen med staten.

Vi hanterar digitala e-fakturor i affärssystemet vilket innebär att det blir felfritt och kostnadseffektivt. För att svara upp mot ställda krav från myndigheter och kunder så måste vi få kundmaterialet i tid.

Bland annat ska leverans av underlag för bokföring ske minst tre månader före aktuellt slutdatum. För att undvika bolagskapning så erbjuder vi dig e-säkerhet, en tjänst som innebär att vi för din trygghet kan ta över kontrollen av din ekonomi.

Vi säkrar att du får behålla det som är ditt. Med rätt digital kompetens och utrustning så e-säkrar vi att inga problem uppstår som berör den dagliga ekonomihanteringen.