Nyheter

Hållbarhet som gynnar ekonomin, arbetsmiljön och klimatet

Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med mänskliga och materiella resurser. För oss själva och våra kunder anstränger vi oss dagligen för att vårda och använda resurser så att långsiktiga värden skapas.

Vi strävar efter bättre utnyttjande, återanvändning, återvinning och satsar på hållbart företagande som inkluderar lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang.

Vi ger ekonomisk affärsrådgivning, vårdar vår arbetsmiljö som präglas av ansvar och medvetenhet inför framtiden samt digitaliserar vårt arbete fullt ut, berättar Bo Svensson, VD på Sund Affärsbyrå.

Ett exempel på hållbar affärsutveckling är vår växtkammare Grow-in Chamber som bidrar till betydligt mer effektiv och hållbar odling av foder och grödor.

Fördelarna innebär att man slipper importera grödor och foder, vilket ger färre transporter, låg vattenförbrukning, ingen besprutning, lägre energiförbrukning än i växthus och ger många fler skördar per år. Det bidrar till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.