Nyheter

Stötta den organisation som väcker din medkänsla

Du som aktieägare kan stötta den organisation som väcker din medkänsla. Det gör du genom att donera din aktieutdelning till den organisation som du sympatiserar med.

Är du aktieägare så kan du skänka din utdelning på aktierna till välgörenhet.

Utdelningen får endast gå till en icke skattepliktig ideell organisation. Det är mer fördelaktigt för organisationen som får gåvan eftersom det då är obeskattat och därmed ett högre belopp än om det redan beskattats av aktieägaren. Men du måste bestämma dig före bolagsstämman om du ska skänka din utdelning. Om du bestämmer dig sedan du tagit emot din utdelning och då vill skänka den till välgörande ändamål så gäller 3:12-reglerna vilket innebär att minst 20% av beloppet går till skatt. Om du använder blanketten K10 för ditt innehav av aktier, så kallade kvalificerade andelar så reduceras inte ditt lågbeskattade gränsbelopp med utdelningen som du skänker.

För att kunna styrka din gåva före bolagsstämman så uppmanas du att ta kontakt med organisationen som du vill gynna för att kolla av att de inte är skattepliktiga för aktieutdelning. Vidare ska ett gåvobrev upprättas och skickas till välgörenhetsorganisationen inkluderande en utdelningskupong.

Efter bolagsstämman är det viktigt att pengarna betalas direkt från bolaget till den valda organisationens bank- eller plusgirokonto och inte via ditt eget privata bankkonto. Det är viktigt att allt sker i rätt ordning och att du sparar kopior på alla underlag. De behövs när du upprättar din privata inkomstdeklaration för att kunna bevisa att pengarna har gått direkt till organisationen, och inte via dig som privatperson. Många organisationer har väl utarbetade rutiner för att ta emot utdelning på ett sätt som uppfyller alla formella krav.

Sund Affärsbyrå erbjuder dig hjälp att skänka aktieutdelning. Vi är en trygg affärspartner inom ekonomi och affärsjuridik.

Ekonomitjänster

Våra ekonomitjänster underlättar för dig i den dagliga hanteringen av olika ekonomiska behov.